Dodano dnia: 2022-06-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szczecin, Szosa Stargardzka 21 (zachodniopomorskie). Działka numer: 229

Szosa Stargardzka 21, 70-893, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-03
Sygnatura:  Km 1571/18
Obszar działki: 0,1588 ha
Cena wywołania: 484 333 zł
Cena oszacowania: 726 500 zł
Wadium: 72 650 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Roman Walkowiak

Kancelaria Komornicza, Santocka 18,  Szczecin,   71-113 Szczecin

tel. 91 484 36 00 / fax. 91 484 22 28

Sygnatura: Km 1571/18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 03.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul.Szosa Stargardzka 21, 70-893 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem niniejszego protokołu opisu i oszacowania jest prawo własności nieruchomości gruntowej nr ew. 229 , o powierzchni 1588,00 m2 (0,1588 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr ew. 542 o powierzchni zabudowy 90,00 m2 i powierzchni użytkowej 155,79 m2, przybudowanym garażem nr ew. 146 o pow. użytkowej 31,66 m2, budynkiem basenu nr ew. 387 o powierzchni użytkowej 107,72 m2 i budynkiem rekreacyjnym z dobudowanym garażem nr ew 686 o pow. użytkowej 148,06 m2, położonej w Szczecinie przy ul. Szosa Stargardzka 21, w prawobrzeżnej części miasta - na pograniczu dzielnic Płonia i Kijewo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/xxxxxxxx/3. Kształt działki korzystny zwarty, dość regularny, przypominający prostokąt. Teren działki o niewielkich deniwelacjach, warunki gruntowo - wodne przeciętne Od strony frontowej działka ogrodzona jest płotem z elementów stalowych rozpiętych między murowanymi słupkami na betonowej pomurówce. Dojście do budynków utwardzone kostką typu polbruk oraz terakotą z widocznymi ubytkami. Oświetlenie zewnętrzne. Powierzchnię zieloną stanowi trawa oraz drzewka ozdobne; nawodnienie zapewnia system automatycznego podlewania Gardena. Na działce znajduje się oczko wodne. Działka uzbrojona w następujące urządzenia infrastruktury. Budynek mieszkalny jednorodzinny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, z przybudowanym garażem. Dom wybudowany w technologii tradycyjnej w 1979 r. Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem strukturalnym z cokołem z kostki klinkierowej. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką cementową. Budynek składa się z:  piwnicy, 5 pomieszczeń; parteru: salon, pokój kominkowy, otwarta kuchnia, łazienka, wiatrołap, dwa korytarze i duża garderoba; z salonu kręcone schody prowadzą do barku; poddasza użytkowego, gdzie znajdują się: 3 pokoje, łazienka, korytarz, duża garderoba i schody. Budynek garażowy przybudowany do budynku mieszkalnego. Budynek basenu - parterowy, niepodpiwniczony; wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 90-tych XX wieku. Dach jednospadowy, przykryty dachówką cementową. W budynku basenowym znajdują się m.in.: basen o wymiarach 10m*6m, dwie kabiny prysznicowe, łazienka z wc, sauna, pokój wypoczynkowy z dwiema susarkami i dwiema przebieralniami, zabudowa typu Komandor i sauna. Budynek rekreacyjny z dobudowanym garażem - parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  10.08.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 726 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 484 333,33 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 650,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Roman Walkowiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Michała Drzymały 14/10a (zachodniopomorskie)

Michała Drzymały 14/10a, 70-215, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 133 425 zł
Cena oszacowania: 177 900 zł

Dom w miejscowości Szczecin, Krzekowska 22 (zachodniopomorskie). Działka numer: 138

Krzekowska 22, 71-229, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
e-licytacja
Cena wywołania: 480 000 zł
Cena oszacowania: 640 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Pomarańczowa 21/26 (zachodniopomorskie)

Pomarańczowa 21/26, 70-781, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 214 875 zł
Cena oszacowania: 286 500 zł