Dodano dnia: 2022-06-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szczecin, Bieszczadzka (zachodniopomorskie). Działka numer: 169

Bieszczadzka, 71-030, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-11
Sygnatura:  Km 960/19
Obszar działki: 0,0405 ha
Cena wywołania: 611 525 zł
Cena oszacowania: 815 367 zł
Wadium: 81 537 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dorota Działowska

Kancelaria Komornicza, Południowa 25B,  Szczecin,   71-001 Szczecin

tel. 914877192 / fax. 914873983

Sygnatura: Km 960/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-08-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** położonej przy  Bieszczadzka 21, 71-042 Szczecin , dla której  Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Plac Żołnierza 16, Szczecin, 71-274 Szczecin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość usytuowana jest przy ul. Bieszczadzkiej 21 w Szczecinie, w dzielnicy Gumieńce, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej. Dojazd do nieruchomości dogodny – drogą utwardzoną – ul. Bieszczadzka). Teren, na którym położona jest wyceniana nieruchomość ma konfiguracje płaską, kształt działki regularny – zbliżony do prostokąta. Na działce posadowiony jest budynek oznaczony w ewidencji jako niemieszkalny w zabudowie bliźniaczej, podpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter, piętro). Niezabudowana części działki porośnięta roślinnością trawiastą oraz krzewami ozdobnymi. Działka uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej tj.: energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Na poziomie parteru urządzono: pomieszczenie socjalne, biuro, biuro, przedpokój, łazienka z wc, klatka schodowa. Na poziomie piętra: salon, korytarz, kuchnia, łazienka z wc, biuro, przedpokój, klatka schodowa. W piwnicy urządzono: pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie pod schodami, kotłownia, łazienka z wc. Ogólnie stan techniczny budynku z uwagi na wiek i zużycie materiałów budowlanych ocenia się na zadowalający. Standard wykończenia pomieszczeń ocenia się jako przeciętny dla kondygnacji parteru i piętra oraz jako słaby dla kondygnacji piwnicy.

Suma oszacowania wynosi 815 367,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 611 525,25 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81 536,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowymnieruchomości można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w kancelarii komornika w godzinach urzędowania. Oględziny nieruchomości po konsultacji z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Szczecin, Juliana Ursyna Niemcewicza 14c/10 (zachodniopomorskie)

Juliana Ursyna Niemcewicza 14c/10, 71-516, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 388 500 zł
Cena oszacowania: 518 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Szczecin, Tama Pomorzańska 13D (zachodniopomorskie)

Tama Pomorzańska 13D, 70-030, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 356 776 zł
Cena oszacowania: 475 702 zł

Dom w miejscowości Szczecin, Magnoliowa 19 (zachodniopomorskie). Działki numer: 24/15, 24/16, 24/25

Magnoliowa 19, 70-885, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-16
Cena wywołania: 291 750 zł
Cena oszacowania: 389 000 zł