Dodano dnia: 2022-02-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szczawnicy, Skotnicka 38 (małopolskie). Działki numer: 887/4, 887/5

Skotnicka 38, 34-460, Szczawnicy, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-02
Obszar działki: 0,1261 ha
Cena wywołania: 308 125 zł
Cena oszacowania: 462 187 zł
Wadium: 46 219 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
                               Sławomir Hosiawa
     Kancelaria Komornicza nr I Nowym Targu Rynek 5
                Adres: 34-400 Nowy Targ, Rynek 5/-
                   tel. 185416106, kom. 693379704
                        www.komorniknowytarg.pl

Sygn. akt Km 814/16 (Km 200/20 w zakresie udziału 1/4 części)

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 marca 2022 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Sądowej 6, sala nr 117 odbędzie się

 

 

DRUGA  LICYTACJA

 

której przedmiotem są udziały w łącznej wysokości 3/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczawnicy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Skotnickiej 38 , składającej się z dz. ewid. nr 887/4 oraz 887/5 łącznego obszaru 0,1261 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/xxxxxxxx/2. Wielkość udziału dłużnika Gocyk Grażyny wynosi 1/2 części, a wielkość udziału dłużnika **** *** wynosi 1/4 części. Wartość łącznego udziału w wysokości 3/4 części w prawie własności ww. nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 462.187,56 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji stanowi
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 308.125,04 zł .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania przedmiotu licytacji tj. 46.218,76 zł ( najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4 , podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień dokonania wpisu na rachunku Komornika Sądowego.

 

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2022-02-23 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 903/16 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

UWAGA : Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Dodatkowy opis nieruchomości

 

Przeznaczenia terenu

Badanie przeznaczenia terenu przeprowadzono dnia 11.07.2021 r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica zatwierdzonym Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego „SZCZAWNICA I”, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania z późniejszymi zmianami przedmiotowa nieruchomość znajduje się w większości w terenie elementarnym „B” MR/MN2 o funkcji: tereny istniejącej dawniej zabudowy zagrodowej i częściowo jednorodzinnej z preferencją sukcesywnej adaptacji budynków gospodarczych na cele mieszkalne i mieszkalno – letniskowe oraz realizacji na niezabudowanych działkach nowej zabudowy jednorodzinnej, niewielki fragment działki nr ew. 887/4 oraz duża część działki nr ew. 887/5 znajdują się w terenie elementarnym Lz o funkcji: tereny zadrzewione i zakrzewione; istniejące wg klasyfikacji grunty Lz oraz wyłączone z zabudowy strome skarpy terenowe podlegające obligatoryjnemu zadrzewieniu lub zakrzewieniu ze względu na poprawę ich stabilności, niewielki fragment działki nr ew. 887/4 znajduje się w terenie elementarnym / R/Lz o funkcji: tereny rolne postulowane do zalesień, zadrzewień i zakrzewień głównie ze względów erozyjnych.

 

Opis działek

Działki ewidencyjne nr 887/4, 887/5 są o powierzchni 0,1261 ha. Działki mają regularny kształt zbliżony do trapezu. Dojazd do działek jest drogą utwardzoną. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zadrzewione oraz niezabudowane. Nieruchomość zlokalizowana jest w północno - zachodniej części Szczawnicy, w odległości około 1 km od centrum. Działka nr ew. 887/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalny jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym w stanie ruiny. Teren pochyły w stronę wschodnią. Uzbrojenie terenu: E, W, K. Posesja zaniedbana, działki mocno zarośnięte.

 

Opis obiektów budowlanych

Budynek wolnostojący mieszkalny trzykondygnacyjny

 

Budynek od kilkunastu lat jest niezamieszkały.

Powierzchnia użytkowa : 279,75 mkw (pomiary z natury)

Powierzchnia użytkowa poszczególnych izb:

Parter : sień 6,18 mkw, salon 23,08 mkw, kuchnia 17,47 mkw, pokój 17,87 mkw, pokój 14,74 mkw, łazienka 2,83 mkw, pomieszczenie gospodarcze 17,92 mkw, łazienka 6,68 mkw, pomieszczenie gospodarcze 1,03 mkw.

Piętro : pokój 17,66 mkw, pokój 16,17 mkw, pokój 21,72 mkw, pokój 16,33 mkw, pokój 17,79 mkw, korytarz 2,37 mkw, łazienka 7,64 mkw.

Poddasze : łazienka 6,37 mkw, prysznic 1,27 mkw, pokój 8,05 mkw, pokój 5,17 mkw, wc 0,76 mkw, wc 0,95 mkw, pokój 10,83 mkw, pokój 10,65 mkw, pokój 11,73 mkw, przedpokój 16,49 mkw.

Technologia wykonania murowana. Fundamenty betonowe. Ściany nadziemia murowane z cegły na zaprawie cementowo–wapiennej. Ściany wewnętrzne murowane. Ścianki działowe murowane. Komin murowany z cegły na zaprawie cementowo–wapiennej. Stropy betonowe. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu blacho dachówka. Schody wewnętrzne betonowe, stopnice wyłożone terakotą, drewnem. Balustrady drewniane, metalowe. Elewacja: tynki tradycyjne cementowo–wapienne, na poziomie parteru okładzina kamienna. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej. Stan techniczny średni.

Standard wykończenia i funkcjonalność.

Standard wykończenia niski. Okna drewniane skrzynkowe. Drzwi drewniane. Posadzki: parkiet, terakota, wykładzina dywanowa. Ściany:

malowanie, glazura, kamień, boazeria. Sufity: malowanie, sufit podwieszany, boazeria.

Wyposażenie w instalacje: instalacja elektryczna, instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna, ogrzewanie kominkowe.Zabudowa dodatkowa

Budynek gospodarczy w stanie ruiny. Powierzchnia użytkowa 13,63 mkw (2 pomieszczenia: 6,75 mkw i 6,88 mkw). Fundamenty betonowe. Technologia wykonania murowana. Ściany: pustak, cegła. Instalacji brak. Stan techniczny bardzo zły. Budynek w stanie ruiny do rozbiórki. Obiekt nie przedstawia żadnej wartości.

 

KOMORNIK  SĄDOWY
Sławomir Hosiawa 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Trzebinia, Osiedle Widokowe 12/15 (małopolskie)

Osiedle Widokowe 12/15, 32-540, Trzebinia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-24
e-licytacja
Cena wywołania: 160 754 zł
Cena oszacowania: 214 338 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bochnia, Księcia Józefa Poniatowskiego 24 (małopolskie)

Księcia Józefa Poniatowskiego 24, 32-700, Bochnia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 14 205 523 zł
Cena oszacowania: 18 940 698 zł

Dom w miejscowości Kraków, Józefa Kustronia 72b (małopolskie). Działka numer: 947/12

Józefa Kustronia 72b, 30-433, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 1 019 312 zł
Cena oszacowania: 1 359 082 zł