Dodano dnia: 2022-05-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szarlejka, Słoneczna 76 (śląskie). Działka numer: 81/1

Słoneczna 76, 42-130, Szarlejka, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-24
Sygnatura: KM 897/21
Obszar działki: 0,0901 ha
Cena wywołania: 43 425 zł
Cena oszacowania: 57 900 zł
Wadium: 5 790 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Kancelaria Komornicza, Śląska 28, Częstochowa, 42-217 Częstochowa

tel. 34 3743085 / fax. 34 3743085

Sygnatura: KM 897/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma na podstawie art. 955  kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2022 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Słoneczna 76, 42-130 Szarlejka, dla której SĄD REJONOWY KŁOBUCK X ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W KŁOBUCKU prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 57 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 425,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 790,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 35160014621823073400000003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.962 kpc.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00.Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) 

Komornik Sądowy

Arkadiusz Bloma

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Przyszowice, Makoszowska (śląskie). Działki numer: 169/52, 170/52

Makoszowska, 44-178, Przyszowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 881 990 zł
Cena oszacowania: 1 175 987 zł

Mieszkanie w miejscowości Pszów, Witolda 8/18 (śląskie)

Witolda 8/18, 44-370, Pszów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 80 250 zł
Cena oszacowania: 107 000 zł

Dom w miejscowości Jaworzno, Jeleń-Rynek 7 (śląskie). Działka numer: 4158

Jeleń-Rynek 7, 43-608, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 142 506 zł
Cena oszacowania: 213 760 zł