Dodano dnia: 2022-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szamoty, Żurawia 11 (mazowieckie). Działka numer: 110

Żurawia 11, 05-830, Szamoty, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-20
Sygnatura:  KM 1085/17
Obszar działki: 1160,0000 m2
Cena wywołania: 302 611 zł
Cena oszacowania: 403 482 zł
Wadium: 40 349 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Dorota Kozanecka

Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 11, Pruszków,  05-800 Pruszków

tel. 227286888 / fax. 227286888

Sygnatura: KM 1085/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-06-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój XII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** *** położonej przy Żurawia 11,Szamoty,  05-830 Nadarzyn, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział KW (adres: ul. Kraszewskiego 22/05-800, Pruszków, 05-800 Pruszkówprowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne o numerach 110 i 111 z obrębu 0014 Szamoty o łącznej powierzchni 1 110,00 m(2), zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Parametry budynku mieszkalnego: powierzchnia zabudowy: 90 m(2), powierzchnia użytkowa 155 m(2). Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku

Suma oszacowania wynosi 403 482,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 302 611,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 348,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V O/WARSZAWA 13 1020 1055 0000 9702 0024 2180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800  Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dorota Kozanecka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Henryszew, Generała Leopolda Okulickiego 8 (mazowieckie). Działka numer: 238

Generała Leopolda Okulickiego 8, 96-316, Henryszew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 455 667 zł
Cena oszacowania: 683 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Płock, Morykoniego 5/49 (mazowieckie)

Morykoniego 5/49, 09-400, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 148 500 zł
Cena oszacowania: 198 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, Mazowiecka 6/42 (mazowieckie)

Mazowiecka 6/42, 05-100, Nowy Dwór Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 243 921 zł
Cena oszacowania: 325 228 zł