Dodano dnia: 2022-05-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szamotuły, Zgaińskiego 4 (wielkopolskie). Działka numer: 1822

Zgaińskiego 4, 64-500, Szamotuły, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-20
Sygnatura: KM 249/20
Obszar działki: 0,0386 ha
Cena wywołania: 253 762 zł
Cena oszacowania: 338 350 zł
Wadium: 33 835 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Witold Stachura

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 15, Szamotuły, 64-500 Szamotuły

tel. 612920467 / fax. 612932034

Sygnatura: KM 249/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2022 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Zgaińskiego 4, 64-500 Szamotuły, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca działkę nr 1822 o powierzchni 386 m2 zabudowana BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 194,80 m2, położona: Szamotuły ul. Zgaińskiego 4, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1A/xxxxxxxx/2

Suma oszacowania wynosi 338 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 762,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 835,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/SZAMOTUŁY 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach mieszczącym się pod adresem: Aleja 1 Maja 5a, Szamotuły, 64-500 Szamotuły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Witold Stachura

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Szamotuły, Zgaińskiego 4 (wielkopolskie). Działka numer: 1822

Zgaińskiego 4, 64-500, Szamotuły, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 253 762 zł
Cena oszacowania: 338 350 zł