Dodano dnia: 2022-03-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Świętojańsko, Świętojańsko 8 (lubuskie). Działka numer: 57/4

Świętojańsko 8, 66-435, Świętojańsko, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura:  Kmp 70/19
Obszar działki: 0,1404 ha
Cena wywołania: 243 000 zł
Cena oszacowania: 324 000 zł
Wadium: 32 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie

Marcin Małuszek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9, Sulęcin,  69-200 Sulęcin

tel. 957559090 / fax. 957559090

Sygnatura: Kmp 70/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie z siedzibą przy Kościuszki 30, 69-200 , pokój 13,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ***  położonej przy  8,Świętojańsko,  66-435 Krzeszyce, dla której  Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Sulęcin, 69-200 Sulęcin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-03-2022r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowm w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s. 13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej: 66-435 Krzeszyce, Świętojańsko 8, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/xxxxxxxx/7] Suma oszacowania wynosi 324 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w miejscowości Świętojańsko nr 8, w obrębie 0020 Świętojańsko, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 57/4 o powierzchni 0,1404 ha (1404 m2) -oznaczenie użytku symbolem Br-RV,oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako grunty rolne zabudowane oraz symbolem PsV tj. pastwiska trwałe. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem i częściowo podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy wynoszącej 106 m2i powierzchni użytkowej wynoszącej 122,50 m2( powierzchnia łącznie z przybudówką ). Ponadto na działce usytuowany jest również murowany, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony budynek garażowy o powierzchni zabudowy wynoszącej 24 m2 oraz przylegający do garażu obiekt budowlany o konstrukcji drewnianej (forma szopy) o powierzchni zabudowy wynoszącej 36 m2. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 324 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 30, 69-200  Sulęcin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Małuszek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zwierzyn, Strzelecka 8/1 (lubuskie)

Strzelecka 8/1, 66-542, Zwierzyn, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-22
Cena wywołania: 57 750 zł
Cena oszacowania: 77 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Drezdenko, Aleja Piastów (lubuskie)

Aleja Piastów, 66-530, Drezdenko, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 111 750 zł
Cena oszacowania: 149 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Jasień, Obrońców 9 (lubuskie)

Obrońców 9, 68-320, Jasień, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-09
Cena wywołania: 201 000 zł
Cena oszacowania: 268 000 zł