Dodano dnia: 2021-11-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Suwałki, ul. Energetyczna 13 (podlaskie). Działka numer: 33394

ul. Energetyczna 13, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-14
Sygnatura: MM Km 896/15
Obszar działki: 0,0765 ha
Cena wywołania: 237 600 zł
Cena oszacowania: 316 800 zł
Wadium: 31 680 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Marta Milewska

 

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 875662470 / fax. 875662470

Sygnatura: MM Km 896/15

 

                                                OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 14 stycznia 2022 roku, o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30 odbędzie się I licytacja jednego udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Energetycznej 13, obręb 0009 Suwałki, powiat suwalski, województwo podlaskie na działce o numerze geodezyjnym 33394, o powierzchni 0,0765 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, z basenem krytym o powierzchni zabudowy 270 m.kw. oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 125 m.kw. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SU1S/xxxxxxxx/1. Powyższy udział w nieruchomości stanowi własność************** *****************************.

Wartość szacunkowa jednego udziału w wysokości 1/2 stanowi kwotę 316 800,00 zł.
Cena wywołania jednego udziału w wysokości 1/2 stanowi kwotę 237 600,00 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 31 680,00 zł.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 11 stycznia 2022 roku, na godz. 09:40.
Jednocześnie informuję, że właściciel drugiego udziału w wysokości 1/2 w przedmiotowej nieruchomości jest zainteresowany jego zbyciem.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.
Osoby chętne do obejrzenia nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 93590002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

 

Komornik Sądowy Marta Milewska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Suwałki, Ułanów Grochowskich 6 (podlaskie). Działka numer: 32097/6

Ułanów Grochowskich 6, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 437 933 zł
Cena oszacowania: 656 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Aleksandry Piłsudskiej 13A/29 (podlaskie)

Aleksandry Piłsudskiej 13A/29, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 102 150 zł
Cena oszacowania: 136 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Emilii Plater 35/25 (podlaskie)

Emilii Plater 35/25, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 197 325 zł
Cena oszacowania: 295 987 zł