Dodano dnia: 2022-05-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Suwałki, Olszowa 12 (podlaskie). Działka numer: 23442

Olszowa 12, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-10
Sygnatura:  Km 98/19
Obszar działki: 636 m2
Cena wywołania: 121 402 zł
Cena oszacowania: 182 104 zł
Wadium: 18 211 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Tomasz Zakrzewski

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki,  16-400 Suwałki

tel. 87 566 21 45 / fax. 87 56621 45

Sygnatura: Km 98/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2022 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny, ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************** położonej przy ul. Olszowa 12, 16-400 Suwałki, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach (adres: ul. ul. Waryńskiego 45, Suwałki, 16-400 Suwałki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
- 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej: budynek mieszkalny jednorodzinny (o pow. użytkowej 219m2 oraz 129,43 m2 pomieszczeń w piwnicy), budynek gospodarczy (o pow. 34,85m2); działka nr 23442, o pow. 636 m2. Nieruchomość położona pod adresem: ul. Olszowa 12, 16-400 Suwałki, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/xxxxxxxx/9. Dom do generalnego remontu, nie jest zamieszkały od kilku lat. Suma oszacowania wynosi 182104,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121402,67zł. Rękojmia wynosi: 18 211,00zł Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-06-2022r.: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569 Oględziny nieruchomości w dniu 08-06-2022r. o godz. 11:00. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

Suma oszacowania wynosi 182 104,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121 402,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 211,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86 1020 1332 0000 1302 0328 4569.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Waryńskiego  45, Suwałki, 16-400 Suwałki można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
08.06.2022 11:00 - 11:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Zakrzewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Skłodowskiej-Curie 8/19 (podlaskie)

Skłodowskiej-Curie 8/19, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 50 850 zł
Cena oszacowania: 67 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Konopnickiej 2B/13 (podlaskie)

Konopnickiej 2B/13, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 176 625 zł
Cena oszacowania: 235 500 zł