Dodano dnia: 2022-05-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Suwałki, Czwartaków 8 (podlaskie). Działka numer: 31449

Czwartaków 8, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Sygnatura: MM Km 743/19
Obszar działki: 0,1319 ha
Cena wywołania: 428 850 zł
Cena oszacowania: 285 900 zł
Wadium: 28 590 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Marta Milewska

 

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 875662470 / fax. 875662470

Sygnatura: MM Km 743/19

 

                              OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 08 lipca 2022 r., o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30 odbędzie się I licytacja dwóch udziałów odpowiednio po 1/2 każdy - co stanowi całość nieruchomości zabudowanej, położonej w Suwałkach (obręb 0007 Suwałki), województwo podlaskie, przy ul. Czwartaków 8, na działce nr 31449 o powierzchni 0,1319 ha. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym o powierzchni zabudowy 107,70 m.kw., budynkiem mieszkalnym II kondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 95,90 m.kw., szopą drewnianą o powierzchni zabudowy 37,00 m.kw., budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 42,10 m.kw., budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 31,60 m.kw. oraz garażem blaszanym o powierzchni zabudowy 12,60 m.kw. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SU1S/xxxxxxxx/2. Powyższe udziały odpowiednio po 1/2 stanowią własność **** *****

Wartość szacunkowa jednego udziału w wysokości 1/2 stanowi kwotę 285 900,00 zł.
Cena wywołania jednego udziału w wysokości 1/2 stanowi kwotę 214 425,00 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 28 590,00 zł (za jeden udział).

Łączna wartość szacunkowa całej nieruchomości wynosi: 571 800,00 zł.
Łączna cena wywołania: 428 850,00 zł.
Łączna kwota rękojmi: 57 180,00 zł.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 05 lipca 2022 roku, o godz. 10:45.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 93590002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

 

Komornik Sądowy Marta Milewska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Konopnickiej 2B/13 (podlaskie)

Konopnickiej 2B/13, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 176 625 zł
Cena oszacowania: 235 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Skłodowskiej-Curie 8/19 (podlaskie)

Skłodowskiej-Curie 8/19, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 50 850 zł
Cena oszacowania: 67 800 zł