Dodano dnia: 2022-06-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sulejówek, Krakowska 27 (mazowieckie). Działki numer: 123/3, 123/4

Krakowska 27, 05-071, Sulejówek, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-07
Sygnatura: KM 1148/19
Obszar działki: 0,0585 ha
Cena wywołania: 219 698 zł
Cena oszacowania: 292 931 zł
Wadium: 29 294 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Rafał Szymański

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 14B, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 661 302 634 / fax.

Sygnatura: KM 1148/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Rafał Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Krakowska 27, 05-071 Sulejówek, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 292 931,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 219 698,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 293,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 63 1090 2590 0000 0001 3401 8816.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika oraz I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Rafał Szymański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Sulejówek, Kombatantów II Wojny Światowej 120 (mazowieckie). Działka numer: 36

Kombatantów II Wojny Światowej 120, 05-071, Sulejówek, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 251 250 zł
Cena oszacowania: 335 000 zł