Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sulęcinek, Szkolna 11 (wielkopolskie). Działki numer: 429/2, 430

Szkolna 11, 62-023, Sulęcinek, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-14
Sygnatura:  Km 12/20
Obszar działki: 0,8160 ha
Cena wywołania: 240 750 zł
Cena oszacowania: 321 000 zł
Wadium: 32 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Bernard Gust

Kancelaria Komornicza, ul. Ks. Kegla 4, Środa Wielkopolska,  63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 285 06 24 785 933 717 / fax. 61 285 06 24

Sygnatura: Km 12/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-04-2022 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy Szkolna 11a, 63-023 Sulęcinek, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Stary Rynek 6, Środa Wlkp., 63-000 Środa Wlkp.)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest: nieruchomość gruntowa położona przy ul. Szkolnej 11A w Sulęcinku, gm. Krzykosy, pow. średzki, woj. wielkopolskie, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/xxxxxxxx/1, stanowiąca działkę ewidencyjną o nr 430/1 o powierzchni 834 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej ok. 142,5 m2. Teren przed budynkiem został zagospodarowany zielenią ozdobną i częściowo utwardzony. Pozostały obszar stanowi trawnik. Teren jest ogrodzony od frontu i od strony zachodniej parkanem prefabrykatów betonowych, a z pozostałych stron nieogrodzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Szkolnej, przy czym wjazd i wejście na nieruchomość zorganizowane są przez sąsiadującą działkę nr 429/1 (stanowiącą odrębną nieruchomość) i 430/2. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji komunalnej. Budynek mieszkalny na nieruchomości znajduje się w centralnej części działki. Jest to obiekt jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z wbudowanym w bryłę budynku jednostanowiskowym garażem i z wielopołaciowym, stromym dachem. Budynek został wzniesiony na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej w 2005 r. Inwestor nie zgłosił zakończenia budowy właściwemu organowi nadzoru budowlanego. Obiekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, zamieszkały. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. (z pieca na paliwo stałe usytuowanego w kotłowni, grzejniki stalowe płytowe). Stan techniczny i standard powyżej przeciętnych. Nie zanotowano nadmiernych oznak zużycia technicznego wynikających z powodów innych niż naturalne zużycie materiałów konstrukcyjnych. Budynek jest częściowo niewykończony. Powierzchnia zabudowy wynosi 106,28 m2, powierzchnia użytkowa to ok. 142,5 m2 (w tym garaż 20,85 m2). Działka nr 430/1 znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren oznaczony jest symbolem ROM opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Suma oszacowania wynosi 321 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 100,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Środzie Wielkopolskiej 29 1090 1418 0000 0001 1145 0643 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Bernard Gust

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Stary Widzim, Stary Widzim (wielkopolskie). Działka numer: 241/10

Stary Widzim, 64-200, Stary Widzim, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 51 075 zł
Cena oszacowania: 68 100 zł

Nieruchomość w miejscowości Gorzewo, Gorzewo 40a (wielkopolskie)

Gorzewo 40a, 64-630, Gorzewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 549 000 zł
Cena oszacowania: 732 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Przyjezierze, Bukowa (wielkopolskie)

Bukowa, 88-324, Przyjezierze, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 51 750 zł
Cena oszacowania: 69 000 zł