Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sulęcin, Daszyńskiego 54 (lubuskie). Działka numer: 39

Daszyńskiego 54, 69-200, Sulęcin, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-12
Sygnatura:  Km 1716/17
Obszar działki: 0,0427 ha
Cena wywołania: 140 475 zł
Cena oszacowania: 187 300 zł
Wadium: 18 730 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie

Marcin Małuszek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9, Sulęcin,  69-200 Sulęcin

tel. 957559090 / fax. 957559090

Sygnatura: Km 1716/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie z siedzibą przy Kościuszki 30, 69-200 , pokój 13,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy Daszyńskiego 54, 69-200 Sulęcin , dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Sulęcin , 69-200 Sulecin )  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2022r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowy w Sulęcinie I Wydział Cywilny w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej: 69-200 Sulęcin, Daszyńskiego 54, Sulęcin, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/xxxxxxxx/3] Suma oszacowania wynosi 187 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 730,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w Sulęcinie ul. Daszyńskiego nr 54, w obrębie 0046 –Sulęcin I, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 39 i powierzchni 0,0427 ha ( 427 m2) - oznaczenie użytku symbolem B, oznaczającym tereny mieszkaniowe. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 140,69 m2. W przedmiotowym wydzielono dwie części mieszkalne z odrębnym wejściem do każdej z nich. W bryle budynku znajduje się niewielki garaż ( warsztat ) o powierzchni użytkowej wynoszącej 8,57 m2. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawa rzeczowe tj. służebność osobista, ustanowiona na rzecz Jerzego Kochaniuk i Zdzisławy Kochaniuk. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 187 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 30, 69-200  Sulęcin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Małuszek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kalsk, Kalsk (lubuskie). Działka numer: 156/17

Kalsk, 66-100, Kalsk, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-26
Cena wywołania: 274 000 zł
Cena oszacowania: 411 000 zł

Grunt w miejscowości Kuligowo, Kuligowo (lubuskie). Działka numer: 165/17

Kuligowo, 66-300, Kuligowo, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 766 500 zł
Cena oszacowania: 1 022 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Żagań, Osiedle na Górce 10/42 (lubuskie)

Osiedle na Górce 10/42, 68-100, Żagań, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 144 750 zł
Cena oszacowania: 193 000 zł