Dodano dnia: 2022-06-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sukowicze, Sukowicze 35 (podlaskie). Działka numer: 168

Sukowicze 35, 16-113, Sukowicze, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-07
Sygnatura:  Km 862/20
Obszar działki: 0,4600 ha
Cena wywołania: 75 128 zł
Cena oszacowania: 100 171 zł
Wadium: 10 018 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Monika Agnieszka Góralczuk

Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 24,  Sokółka,   16-100 Sokółka

tel. 856670295 / fax. 

Sygnatura: Km 862/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sokółce Monika Agnieszka Góralczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-09-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój III,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **********  położonej przy  ,Sukowicze,  16-113 Szudziałowo , dla której  Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  , Sokółka, 16-100 Sokółka)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1S/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca zabudowaną domem mieszkalnym działkę rolną o numerze ewidencyjnym 168, położonej w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie Szudziałowo, w miejscowości Sukowicze o łącznej powierzchni 0,4600ha dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/xxxxxxxx/5 W dziale III KW BI1S/xxxxxxxx/5, prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości dokonano wpisów ograniczonego prawa rzeczowego: ustanowiona nieodpłatnie dożywotnia osobista służebność mieszkania polegająca na prawie zamieszkiwania przez uprawnionych w 1 pokoju od strony południowej oraz prawie korzystania z kuchni i współkorzystania z korytarza i piwnicy, znajdujących się w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr 168 oraz swobodnego dojścia i dojazdu przez ww działke nr 168 do ww budynku. Ustanowiono na rzecz małż. Waldemara Surowiec i Haliny Surowiec. Wartość służebności osobistej mieszkania wynosi 60.000,00zł. Zgodnie z treścią art. 1000 § 3 kpc pozostają w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cene nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

Suma oszacowania wynosi 100 171,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 128,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 017,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 97203000451110000004045490.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piłsudskiego 7, Sokółka, 16-100  Sokółka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Monika Agnieszka Góralczuk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Siennica-Szymanki, Siennica-Szymanki 5 (podlaskie)

Siennica-Szymanki 5, 18-218, Siennica-Szymanki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 312 520 zł
Cena oszacowania: 416 694 zł

Nieruchomość w miejscowości Bielsk Podlaski, Sobótka,Zubowo,Kotły (podlaskie)

Sobótka,Zubowo,Kotły, 17-100, Bielsk Podlaski, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 72 435 zł
Cena oszacowania: 96 581 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Popławy, Popławy (podlaskie)

Popławy, 17-120, Popławy, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 197 319 zł
Cena oszacowania: 263 093 zł