Dodano dnia: 2022-03-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Suchożebry, Ogińskiej 63 (mazowieckie). Działki numer: 207/1, 207/3

Ogińskiej 63, 08-125, Suchożebry, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura:  KM 173/20
Obszar działki: 0,8072 ha
Cena wywołania: 98 250 zł
Cena oszacowania: 131 000 zł
Wadium: 13 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Adam Obłoza

Kancelaria Komornicza, Czerwonego Krzyża 21/86, Siedlce,  08-110 Siedlce

tel.  25 632 41 69 / fax. 25 632 41 69

Sygnatura: KM 173/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adam Obłoza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy Ogińskiej 63, 08-125 Suchożebry, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kazimierzowska 31A, Siedlce, 08-110 Siedlce)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi położona w miejscowości Suchożebry, ul. Ogińskiej 63, gm. Suchożebry, składająca się z działek nr 207/1 i 207/3 o łącznej powierzchni 0,8072 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/xxxxxxxx/9 stanowiąca własność dłużnika Daniela Piechowicza.

Suma oszacowania wynosi 131 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 4476 0000 8902 0016 8732.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kazimierzowskiej 31A, Siedlce, 08-110  Siedlce.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Adam Obłoza

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Płoniawy-Kolonia, Płoniawy-Kolonia 16 (mazowieckie). Działka numer: 4/6

Płoniawy-Kolonia 16, 06-210, Płoniawy-Kolonia, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 48 600 zł
Cena oszacowania: 64 800 zł

Grunt w miejscowości Nowy Bartków, Nowy Bartków (mazowieckie). Działki numer: 535, 464/3, 531, 530, 534, 540/3

Nowy Bartków, 08-108, Nowy Bartków, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 47 218 zł
Cena oszacowania: 94 435 zł

Mieszkanie w miejscowości Pionki, Leśna 25/4 (mazowieckie)

Leśna 25/4, 26-670, Pionki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 148 000 zł
Cena oszacowania: 222 000 zł