Dodano dnia: 2022-06-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Strzelce, Strzelce (łódzkie). Działka numer: 9/2

Strzelce, 46-146, Strzelce, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-19
Sygnatura:  Km 1814/17
Obszar działki: 0,1853 ha
Cena wywołania: 108 675 zł
Cena oszacowania: 144 900 zł
Wadium: 14 490 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kutnie

Aleksandra Mucha

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 39,  Kutno,   99-300 Kutno

tel. 24 254 54 27 / fax. 24 2545403

Sygnatura: Km 1814/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LlCYTACJI
NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  19-07-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie przy ul. Staszica 3 w sali nr VII lub IX odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika **** ******** położonej: 99-307 Strzelce,  Marianka 6, dz. nr 9/2,  dla której  Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze LD1K/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 144 900,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  108 675,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:
11 10203440 0000 7002 0016 0077  
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zgierzu
albo w gotówce, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmia. W opisie przelewu należy wskazać, że jest to rękojmia do sprawy Km 1814/17. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego w Sądzie Rejonowym w Kutnie mieszczącym się pod adresem: Staszica 3, 99-300 Kutno (Wydział I Cywilny, sygn. akt: I Co 609/22 ), tel. Biura Obsługi Interesantów: 24 251 13 50) lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandry Muchy (sygnatura akt: Km 1814/17) - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Komornik Sądowy

Aleksandra Mucha

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Topola Królewska, Topola Królewska 40 (łódzkie)

Topola Królewska 40, 99-100, Topola Królewska, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-21
Cena wywołania: 36 750 zł
Cena oszacowania: 49 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Wieluń, Traugutta 51/SL1 (łódzkie)

Traugutta 51/SL1, 98-300, Wieluń, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 263 250 zł
Cena oszacowania: 351 000 zł

Dom w miejscowości Węglewice, Zachodnia 2 (łódzkie). Działka numer: 1149

Zachodnia 2, 98-405, Węglewice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-16
Cena wywołania: 213 000 zł
Cena oszacowania: 284 000 zł