Dodano dnia: 2022-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Straszowice, Straszowice 31 (dolnośląskie). Działka numer: 760/3

Straszowice 31, 56-100, Straszowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-28
Sygnatura: Km 2358/15
Obszar działki: 0,1449 ha
Cena wywołania: 232 500 zł
Cena oszacowania: 310 000 zł
Wadium: 31 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie

Andrzeja Mazurczaka - Komornik Eliza Mazurczak - Jasińska
Kancelaria Komornicza nr II  w Wołowie
56-100 Wołów, ul.  Zaułek Zielony 15
tel.:(71) 389-42-25 
Kontakt telefoniczny pon.-pt. w godz. 14.00-15.30.
sygn. akt Km 2358/15 

                                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzeja Mazurczaka - Komornik Eliza Mazurczak - Jasińska na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że:
28 lutego 2022 r. o godz. 09:00
w sali nr 14 Sądu Rejonowego w Wołowie, Rynek 26
odbędzie się

                                                                                  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w Żychlinie nr 31 (obręb Pełczyn) gmina Wołów na działce gruntu nr 760/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie budowy której właścicielami są ********* ********** i *********** ***********a. Dla nieruchomości tej w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołowie prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/xxxxxxxx/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  310.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 232.500,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tzn.  31.000,00 zł w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 07 1090 2398 0000 0001 4166 3591  w Santander Bank Polska S. A. 1 Oddział we Wrocławiu albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W razie wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, uznanie wpłaty na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Na dzień 10.02.2022 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 15:00 do 15:30. W przypadku braku udostępnienia nieruchomości, komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jej otwarciem. Akta - operat szacunkowy - można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzeja Mazurczaka, 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 15 tel. (71) 389-42-25 w godz. 14.00-15.30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione 
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

 

[Eliza Mazurczak-Jasińska]

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wałbrzych, 1 Maja 83/Użytkowy (dolnośląskie)

1 Maja 83/Użytkowy, 58-305, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 12 975 zł
Cena oszacowania: 17 300 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Tarnowska 1 (dolnośląskie). Działka numer: 177/2

Tarnowska 1, 54-030, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 227 250 zł
Cena oszacowania: 303 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Stoszowice, Stoszowice 74/3 (dolnośląskie)

Stoszowice 74/3, 57-213, Stoszowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 50 175 zł
Cena oszacowania: 66 900 zł