Dodano dnia: 2022-06-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Stoszowice, Stoszowice 10 (dolnośląskie). Działka numer: 61/1

Stoszowice 10, 57-213, Stoszowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-07
Sygnatura: KM 2371/20
Obszar działki: 0,3800 ha
Cena wywołania: 110 925 zł
Cena oszacowania: 147 900 zł
Wadium: 14 790 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

Piotr Witos

Kancelaria Komornicza, ul. Henryka Sienkiewicza 7, Ząbkowice Śląskie, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 748156777 / fax.

Sygnatura: KM 2371/20

zdjęcia, operat szacunkowy oraz więcej informacji na stronie: www.komornikzabkowice.pl

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Świerkowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Stoszowice 10, 57-213 Stoszowice, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
dz. nr 61/1 o pow. 0,3800 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 200,00 m2 oraz zespołem budynków gospodarczych

Suma oszacowania wynosi 147 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 925,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 790,00 zł. Rękojmia powinna być uiszczona na rachunek bankowy komornika  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 29203000451110000002732170. jednakże w taki sposób aby kwota rękojmi została uznana na przedmiotowym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Witos

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sobótka, Tadeusza Kościuszki 5/7 (dolnośląskie)

Tadeusza Kościuszki 5/7, 55-050, Sobótka, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 82 666 zł
Cena oszacowania: 124 000 zł

Dom w miejscowości Bielany Wrocławskie, Wiosenna 9 (dolnośląskie). Działka numer: 160/8

Wiosenna 9, 55-040, Bielany Wrocławskie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 285 562 zł
Cena oszacowania: 380 750 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Kasprowicza 4/7 (dolnośląskie)

Kasprowicza 4/7, 51-137, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 341 250 zł
Cena oszacowania: 455 000 zł