Dodano dnia: 2023-08-03

Dom w miejscowości Starogard Gdański, Kleeberga 76a (pomorskie). Działka numer: 79/1

Kleeberga 76a, 83-200, Starogard Gdański, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-28
Sygnatura: km 3627/20
Obszar działki: 438m2
Cena wywołania: 297 000 zł
Cena oszacowania: 396 000 zł
Wadium: 39 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Mariusz Pepliński

Kancelaria Komornicza, Gimnazjalna 1,  Starogard Gdański,   83-200 Starogard Gdański

tel. 58 531-62-58 / fax. 

Sygnatura: km 3627/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Starogardzie Gdańskim Mariusz Pepliński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 28.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Kleeberga 76a, 83-200 Starogard Gdański, dla której Sąd Rejonowy przy Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sobieskiego 6a, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1A/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka o pow. 438mkw, budynek parterowy, podpiwniczony z poddaszem niewykończonym.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  05.10.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 396 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 600,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 72 1440 1068 0000 0000 1400 1468 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Mariusz Pepliński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Chojniczki, Świerkowa (pomorskie)

Świerkowa, 89-606, Chojniczki, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-28
Cena wywołania: 173 400 zł
Cena oszacowania: 231 200 zł

Grunt w miejscowości Słupsk, Sportowa (pomorskie). Działka numer: 39

Sportowa, 76-200, Słupsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-10
Cena wywołania: 1 150 500 zł
Cena oszacowania: 1 534 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Konrada Korzeniowskiego 22b/2 (pomorskie)

Konrada Korzeniowskiego 22b/2, 80-508, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 37 955 zł
Cena oszacowania: 50 607 zł