Dodano dnia: 2023-05-16

Dom w miejscowości Stare Rowiska, Stare Rowiska (łódzkie). Działki numer: 72, 93, 120, 203

Stare Rowiska, 96-116, Stare Rowiska, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-06-26
Sygnatura: Km 3291/21
Obszar działki: 4,85 ha
Cena wywołania: 288 750 zł
Cena oszacowania: 385 000 zł
Wadium: 38 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Tomasz Czerwiński

Kancelaria Komornicza, Strykowska 21, Skierniewice, 96-100 Skierniewice

tel. 46 832 10 07 / fax. 46 832 10 07

Sygnatura: Km 3291/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tomasz Czerwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Stare Rowiska 18,Stare Rowiska, 96-116 Dębowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW LD1H/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość rolna działki gruntu nr 72, 93, 120, 203 pow.4,85ha

 

Suma oszacowania wynosi 385 000,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 500,00 zł.. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Skierniewicach 

19 10204580 2011 0000 2032 9121

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno: 1/oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00, 2/ przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania  nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, 3/ przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Czerwiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Uniejów, Czepów (łódzkie). Działki numer: 409, 320, 280, 410

Czepów, 99-210, Uniejów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-07-14
Cena wywołania: 72 000 zł
Cena oszacowania: 96 000 zł

Dom w miejscowości Białkowice, Białkowice 24 (łódzkie). Działka numer: 197/9

Białkowice 24, 97-310, Białkowice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-06-12
Cena wywołania: 176 000 zł
Cena oszacowania: 264 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Sieradz, Dominikańska 7/9 (łódzkie)

Dominikańska 7/9, 98-200, Sieradz, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-06-14
Cena wywołania: 99 133 zł
Cena oszacowania: 148 701 zł