Dodano dnia: 2022-06-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Starachowice, Miła 11a (świętokrzyskie). Działka numer: 539

Miła 11a, 27-200, Starachowice, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-21
Sygnatura:  GKM 53/19
Obszar działki: 0,0605 ha
Cena wywołania: 352 031 zł
Cena oszacowania: 469 374 zł
Wadium: 46 938 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Gotfryd Nowak

Kancelaria Komornicza, Staszica 13,  Starachowice,   27-200 Starachowice

tel. 41 275 43 47 / fax. 41 275 43 47

Sygnatura: GKM 53/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Starachowicach Gotfryd Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-07-2022 o godz. 11:40  w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, pokój sala III,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** ***   położonej przy  Miła 11a, 27-200 Starachowice , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach   (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
udział w 5/8 części w nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym domem mieszkalnym, położonej w Starachowicach przy ul. Miłej 11a i oznaczonej jako usytuowana w obrębie 0001 działka ewidencyjna nr 539 o powierzchni 0,0605 ha, dla której w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach urządzona jest Księga Wieczysta o numerze KI1H/xxxxxxxx/6

Suma oszacowania wynosi 469 375,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 352 031,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 937,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 53102026740000250200032672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200  Starachowice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Gotfryd Nowak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Starachowice, Stanisława Staszica 9/4 (świętokrzyskie)

Stanisława Staszica 9/4, 27-200, Starachowice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-26
Cena wywołania: 172 725 zł
Cena oszacowania: 230 300 zł