Dodano dnia: 2022-03-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Stalowa Wola, ul. Sobieskiego 8 (podkarpackie). Działka numer: 453

ul. Sobieskiego 8, 37-450, Stalowa Wola, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-05
Sygnatura:  KM 695/20
Obszar działki: 0,0093 ha
Cena wywołania: 263 873 zł
Cena oszacowania: 351 830 zł
Wadium: 35 183 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

Norbert Węgrzyn

Kancelaria Komornicza, Targowa 16, Stalowa Wola,  37-450 Stalowa Wola

tel. 153000175 / fax. 

Sygnatura: KM 695/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Norbert Węgrzyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola, pokój 8,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****** ******* położonej przy Sobieskiego 8, 37-450 Stalowa Wola, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli (adres: ul.  , Stalowa Woal, 37-450 Stalowa Wola)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Działka nr 453 pow. użytkowa 0,0093 ha dla której urządzona jest księga wieczysta nr KW TB1S/xxxxxxxx/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca wg wypisu z rejestru gruntów tereny mieszkaniowe (B). Działka ma kształt prostokątny o wymiarach około 7 mb na 13 mb i jest zabudowana na powierzchni 86m2 jednorodzinnym, piętrowym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej. Nieruchomość zlokalizowana na terenie płaskim w bezpośrednim otoczeniu zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w północnej części miasta Stalowa Wola w obrębie 0002 Rozwadów przy ul. Sobieskiego 8. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą publiczną o nawierzchni brukowej stanowiącą ul. Jana III Sobieskiego. Dojazd oceniono jako dobry. Przedmiotowa działka graniczy bezpośrednio: Jednym z boków od strony południowej przylega bezpośrednio do drogi dojazdowej. Jednym z boków od strony zachodniej przylega do nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Krótszym bokiem od północy przylega do podobnej nieruchomości zabudowanej Dłuższym bokiem od wschodu graniczy z nieruchomością gruntową zabudowaną Zabudowa mieszkaniowa usytuowana prawie na całej działce po jej granicach. Działka uzbrojona w sieć wodociągową miejską, sieć energetyczną, kanalizację sanitarną miejską, gaz ziemny. Działka częściowo ogrodzona od strony wschodniej tj. furtka wejściowa oraz jedno przęsło metalowe. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Stalowa Wola nieruchomość położona na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, teren objęty jest ochroną konserwatora zabytków.

Suma oszacowania wynosi 351 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 263 872,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 183,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS SA 29 1600 1462 1885 8354 9000 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Popiełuszki 16, Stalowa Wola, 37-450  Stalowa Wola.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Norbert Węgrzyn

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Stalowa Wola, 1 Sierpnia 22/52 (podkarpackie)

1 Sierpnia 22/52, 37-450, Stalowa Wola, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-12
Cena wywołania: 137 175 zł
Cena oszacowania: 182 900 zł

Dom w miejscowości Stalowa Wola, Jana III Sobieskiego 8 (podkarpackie). Działka numer: 453

Jana III Sobieskiego 8, 37-450, Stalowa Wola, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-12
Cena wywołania: 234 553 zł
Cena oszacowania: 351 830 zł