Dodano dnia: 2022-06-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Środa Wielkopolska, Zamojskich 6c (wielkopolskie). Działka numer: 2185

Zamojskich 6c, 63-000, Środa Wielkopolska, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-28
Sygnatura: Km 3060/19
Obszar działki: 345 m2
Cena wywołania: 297 996 zł
Cena oszacowania: 397 328 zł
Wadium: 39 733 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Dariusz Karasiński

Kancelaria Komornicza, osiedle Piastowskie 38, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wielkopolska

tel. 061 28 77 200 / fax. 061 28 55 395

Sygnatura: Km 3060/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wielkopolska, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej przy uczestnictwie ************ położonej przy ul. Zamoyskich 6c, 63-000 Środa Wielkopolska, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę o nr 2185 o powierzchni 345 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, dwupiętrowym, częściowo podpiwniczonym. Nieruchomość jest zlokalizowana w części pośredniej Środy Wielkopolskiej na osiedlu domów jednorodzinnych, przy ulicy utwardzonej asfaltem z urządzonymi chodnikami dla pieszych. Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, wodna, kanalizacyjna - do deszczówki, gazowa, domofon, c.o. i c.w. - piec dwufunkcyjny na gaz, kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe. Łączna powierzchnia użytkowa budynku - 128,5 m2. W księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniono ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatne i dożywotnie użytkowanie nieruchomości na rzecz osób trzecich.

Suma oszacowania wynosi 397 328,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297 996,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 732,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Karasiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Środa Wielkopolska, Bławatkowa 5/22 (wielkopolskie)

Bławatkowa 5/22, 63-000, Środa Wielkopolska, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 293 775 zł
Cena oszacowania: 391 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Środa Wielkopolska, Harcerska 35/4 (wielkopolskie)

Harcerska 35/4, 63-000, Środa Wielkopolska, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 142 125 zł
Cena oszacowania: 189 500 zł