Dodano dnia: 2022-04-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Środa Śląska, Akacjowa 14 (dolnośląskie). Działka numer: 30/2

Akacjowa 14, 55-300, Środa Śląska, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-24
Obszar działki: 0,3632 ha
Cena wywołania: 261 750 zł
Cena oszacowania: 349 000 zł
Wadium: 34 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

  OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Konrad Buksa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-05-2022r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy Św. Andrzeja 3 w sali nr 8,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Akacjowej 14, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. zabudowy 124 m.kw. oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 33 m.kw. (oba budynki w stanie surowym), należącej  do dłużnika: **** ***,  dla której  Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1S/xxxxxxxx/2. Nieruchomość stoi niezagospodarowana i niewykorzystywana. 
Suma oszacowania wynosi 349 000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 261 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 900,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A. 08 10902444 0000 0001 3334 3553 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Biedrzychowice, Biedrzychowice 85 (dolnośląskie). Działki numer: 524/1, 523/1

Biedrzychowice 85, 59-830, Biedrzychowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 529 002 zł
Cena oszacowania: 793 503 zł

Mieszkanie w miejscowości Gryfów Śląski, Lubańska 43/5 (dolnośląskie)

Lubańska 43/5, 59-620, Gryfów Śląski, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-31
Cena wywołania: 69 333 zł
Cena oszacowania: 104 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Mysłakowice, Jeleniogórska 17/5 (dolnośląskie)

Jeleniogórska 17/5, 58-533, Mysłakowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 10 200 zł
Cena oszacowania: 13 600 zł