Dodano dnia: 2021-12-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Średnia Wieś, Średnia Wieś 42 (lubelskie). Działka numer: 722

Średnia Wieś 42, 22-335, Średnia Wieś, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-14
Sygnatura:  Km 4828/17
Obszar działki: 0,08 ha
Cena wywołania: 2 866 zł
Cena oszacowania: 61 000 zł
Wadium: 6 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Tomasz Góra

Kancelaria Komornicza, Marsz. J. Piłsudskiego 33, Zamość,  22-400 Zamość

tel. 846279850 / fax. 

Sygnatura: Km 4828/17OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 27, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest *** ***** położonej przy  ,Średnia Wieś,  22-335 ŻÓŁKIEWKA, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , ZAMOŚĆ, 22-400 ZAMOŚĆ)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/8 .
Opis nieruchomości:
Działka nr ew. 722 o pow. 0,08 ha zabudowana jest starym drewnianym, częściowo obmurowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy ok. 60 mkw

Suma oszacowania wynosi 61 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 100,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego11, Zamość, 22-400  Zamość.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest Grzegorz Szabla położonej przy  ,Średnia Wieś,  22-335 ŻÓŁKIEWKA, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , ZAMOŚĆ, 22-400 ZAMOŚĆ)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/8 .
Opis nieruchomości:
Działka nr ew. 612 o pow. 0,28 ha stanowi grunt orny

Suma oszacowania wynosi 4 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 866,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 430,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego11, Zamość, 22-400  Zamość.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Lublinie 04 1240 2496 1111 0010 4384 4523.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Góra

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Werbkowice, Szkolna 12/15 (lubelskie)

Szkolna 12/15, 22-550, Werbkowice, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 166 500 zł
Cena oszacowania: 222 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Chełm, Krzywa 37/23 (lubelskie)

Krzywa 37/23, 22-100, Chełm, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 118 950 zł
Cena oszacowania: 158 600 zł

Grunt w miejscowości Zamość, Elizy Orzeszkowej (lubelskie). Działka numer: 47/33

Elizy Orzeszkowej, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 15 113 zł
Cena oszacowania: 20 150 zł