Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Srebrna, Srebrna (śląskie). Działka numer: 3007/109

Srebrna, 41-706, Srebrna, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-28
Sygnatura:  Km 2568/14
Obszar działki: 0,0680 ha
Cena wywołania: 204 933 zł
Cena oszacowania: 307 400 zł
Wadium: 30 740 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

Bartosz Wiesiołek

Kancelaria Komornicza, Niedurnego 30,  Ruda Śląska,   41-709 Ruda Śląska

tel. 322445647 / fax. 322445647

Sygnatura: Km 2568/14

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rudzie Śląskiej Bartosz Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-07-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska, pokój 8,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **** ******  położonej przy  ul. Srebrna , 41-706 Ruda Śląska , dla której  Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Bukowa 5A, Ruda Śląska, 41-700 Ruda Śląska)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1S/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działka nr 3007/109 o pow. 0,0680 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 205,70m2 wzniesionym w technologii tradycyjnej w 2010 roku ( w dziale III Kw wpisane ograniczone prawo rzeczowe - prawo drogi )

Suma oszacowania wynosi 307 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 204 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 740,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 65 2490 0005 0000 4530 8526 8799.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Bukowa 5A, Ruda Śląska, 41-700  Ruda Śląska.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bartosz Wiesiołek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ruda Śląska, Antoniego Zielińskiego 11/6 (śląskie)

Antoniego Zielińskiego 11/6, 41-712, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 68 333 zł
Cena oszacowania: 102 500 zł

Dom w miejscowości Czerwionka-Leszczyny, Kałuży 10 (śląskie). Działki numer: 540/1, 642/1

Kałuży 10, 44-230, Czerwionka-Leszczyny, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 245 200 zł
Cena oszacowania: 367 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Zawiercie, Wyszyńskiego 15/6 (śląskie)

Wyszyńskiego 15/6, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-30
Cena wywołania: 123 750 zł
Cena oszacowania: 165 000 zł