Dodano dnia: 2022-03-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Srebrna Góra, Polna 5 (dolnośląskie). Działka numer: 101

Polna 5, 57-215, Srebrna Góra, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-28
Sygnatura:  KMP 15/19
Obszar działki: 1,2725 ha
Cena wywołania: 249 375 zł
Cena oszacowania: 332 500 zł
Wadium: 33 250 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

Henryk Kupis

Kancelaria Komornicza, ul 1Maja 8F, Ząbkowice Śląskie,  57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 748151202 / fax. 748100205

Sygnatura: KMP 15/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Świerkowa 1, 57-200 , pokój 24,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy Polna 5,Srebrna Góra,  57-215 Stoszowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. (adres: ul.  , Ząbkowice Śląskie, 57-200 Ząbkowice Śląskieprowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 41922 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-04-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowa 1 w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 101 o powierzchni 1,2725 ha - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Niezabudowany teren nieruchomości stanowi przydomowy ogród należącej do dłużnika **** ******** położonej: 57-215 Srebrna Góra, ul. Polna 5, Srebrna Góra, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41922 [NKW: SW1Z/xxxxxxxx/9] Suma oszacowania udziału wynosi 332 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 250,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 72 10902372 0000 0006 0400 4445 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie - po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Henryk Kupis

Suma oszacowania wynosi 332 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Świerkowa 1, 57-200  Ząbkowice Śl..

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Henryk Kupis

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Prusice, Prusice (dolnośląskie). Działka numer: 528/10

Prusice, 55-110, Prusice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 55 350 zł
Cena oszacowania: 73 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, Główna 27/7 (dolnośląskie)

Główna 27/7, 57-450, Ludwikowice Kłodzkie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 62 666 zł
Cena oszacowania: 94 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Wilkanów, Wilkanów 147 (dolnośląskie)

Wilkanów 147, 57-513, Wilkanów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 371 203 zł
Cena oszacowania: 494 938 zł