Dodano dnia: 2023-08-14

Dom w miejscowości Sosnowiec, Plażowa 58C (śląskie). Działka numer: 3696

Plażowa 58C, 41-208, Sosnowiec, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-15
Sygnatura: Km 286/21
Obszar działki: 340 m2
Cena wywołania: 198 666 zł
Cena oszacowania: 298 000 zł
Wadium: 29 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Sosnowcu

Jan Sztefka

Kancelaria Komornicza, 1 Maja 21,  Sosnowiec,   41-200 Sosnowiec

tel. 32 2668522 / fax. 32 2668522

Sygnatura: Km 286/21

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 286/21 w dniu: 15.09.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- nieruchomości, której   właścicielem jest *******   położonej przy  Plażowa 58C, 41-208 Sosnowiec, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Kaliska 7, Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1S/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalny jednorodzinnym , położona na działce nr 3696 o powierzchni 340 m 2, księga wieczysta KA1S/xxxxxxxx/2, budynek wzniesiony około 1960 r. o powierzchni użytkowej 77,78 m2, parterowy, zadaszony dachem płaskim, pokryty papą, nieocieplony , nieotynkowany , podpiwniczony z garażem w przyziemiu, instalacje wewnętrzne wod-kan, elektryczna ( odcięta), gazowa ( odcięta), budynek kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

 

Suma oszacowania wynosi 298 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 198 666,67 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 29 800,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 72 2490 0005 0000 4530 2886 0166 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  22.09.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Jan Sztefka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sosnowiec, Stefana Kisielewskiego 15/121 (śląskie)

Stefana Kisielewskiego 15/121, 41-221, Sosnowiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 136 275 zł
Cena oszacowania: 181 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Sosnowiec, Orląt Lwowskich 99/3 (śląskie)

Orląt Lwowskich 99/3, 41-208, Sosnowiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-26
Cena wywołania: 209 761 zł
Cena oszacowania: 314 641 zł

Mieszkanie w miejscowości Sosnowiec, Bydgoska 28/43 (śląskie)

Bydgoska 28/43, 41-214, Sosnowiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-06
Cena wywołania: 208 950 zł
Cena oszacowania: 278 600 zł