Dodano dnia: 2022-02-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sochaczew, ul. Wyszogrodzka 29 (mazowieckie). Działka numer: 737/3

ul. Wyszogrodzka 29, 96-500, Sochaczew, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-28
Sygnatura:  Km 1188/15
Obszar działki: 0,1792 ha
Cena wywołania: 262 667 zł
Cena oszacowania: 394 000 zł
Wadium: 39 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Jacek Jachowicz

Kancelaria Komornicza, 15-go Sierpnia 6, Sochaczew,  96-500 Sochaczew

tel. 46 8622458 / fax. 46 8622062

Sygnatura: Km 1188/15
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 28.03.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy Wyszogrodzka 29, 96-500 Sochaczew, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Łączny obszar dz.: 0,1792 ha. N. położona w Sochaczewie przy ulicy Wyszogrodzkiej w dzielnicy Chodaków. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa. Położenie przy głównych drogach komunikacyjnych. N. uzbrojona w energię elektryczną, wodę, kanalizacja – szambo. W drodze przebiega sieć kanalizacyjna i gazowa. Dz. o kształcie nieregularnym. Zabudowana: 1. bud. mieszk. 1-rodzinnym murowanym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej około 120m2. Powierzchnia zabudowy: 83m2. Program użytkowy budynku wg pomiarów, nie stanowiących inwentaryzacji budowlanej: PIWNICA 13,00; PARTER: przedpokój 5,70, pokój 12,80, pokój 24,10, kuchnia 8,30, łazienka 3,60, pomieszczenie gosp. 2,00 = razem 56,50; PIĘTRO:   korytarz 1,40, pokój 16,50, pokój 14,00, pokój 11,80, pokój 14,80, łazienka 5,00 = razem 63,50; klatka schodowa 4,90 - razem pu 120,00 Budynek pochodzi z lat 60-tych XX w., jest kryty papą, stolarka okienna PCV, ściany w kuchni i łazienkach wykończone glazurą, podłogi wykończone mozaiką drewnianą, panelami podłogowymi, terakotą, balkon wyłożony terakotą. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna (szambo), centralnego ogrzewania zasilanie z kotła węglowego w piwnicy. W drodze publicznej przebiega sieć gazowa i kanalizacyjna; 2. bud. gosp. pow. zabudowy 123m2, murowanym, w części dwukondygnacyjnym krytym papą, o powierzchni użytkowej parteru 83,20m2. Budynek jest w niskim stanie technicznym, druga kondygnacja budynku jest częściowo niedostępna z uwagi na zawalenie się stropu. Nieruchomość gruntowa jest położona na obszarze, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Sochaczewa Nr XIII/91/03 z dnia 31 czerwca 2003r., przewiduje tereny produkcyjno-usługowe PU. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, służącą potrzebom właściciela obiektów produkcyjnych lub usługowych (o charakterze służbowym) bez wydzielenia odrębnej działki budowlanej. Osoby w których WŁADANIU znajduje się nieruchomość: w nieruchomości okresowo lub stale zamieszkują lub są zameldowane osoby, które utraciły prawo do zamieszkiwania w tym lokalu, obecnie osoby te zamieszkują ww. nieruchomość bezprawnie. Są to: ****. Poprzednio stwierdzono także zamieszkiwanie przez: Tomasz Marecki, czego nie potwierdziły osoby zastane w n. podczas czynności przeprowadzonych 11.08.2017r.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 04.04.2022 o godzinie: 10:00.

Suma oszacowania wynosi 394 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 262 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 400,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:01 do godz. 00:01. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Jachowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Pruszków, 3 Maja 34 A/22 (mazowieckie)

3 Maja 34 A/22, 05-804, Pruszków, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 298 875 zł
Cena oszacowania: 398 500 zł

Grunt w miejscowości Budkowo, Budkowo (mazowieckie). Działka numer: 27/1

Budkowo, 09-210, Budkowo, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-30
Cena wywołania: 272 250 zł
Cena oszacowania: 363 000 zł

Dom w miejscowości Zgrzebichy, Zgrzebichy (mazowieckie). Działka numer: 222

Zgrzebichy, 07-104, Zgrzebichy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 192 893 zł
Cena oszacowania: 257 190 zł