Dodano dnia: 2021-12-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Smolna, Smolna 10b (dolnośląskie). Działka numer: 23/18

Smolna 10b, 56-400, Smolna, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-21
Sygnatura: KM 540/19 i inne
Obszar działki: 0,3084 ha
Cena wywołania: 378 715 zł
Cena oszacowania: 568 073 zł
Wadium: 56 807 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Grzegorz Obrzud

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12, Olesnica, 56-400 Oleśnica

tel. 713967230 / fax. 713967230

Sygnatura: KM 540/19 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 20, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Smolna , 56-400 Oleśnica, dla którego SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowej zabudowanej – działka nr 23/18 , położonej w miejscowości Smolna, powiat Oleśnica, województwo dolnośląskie, o powierzchna 3084m². Na działce znajduje się budynek niemieszkalny, dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 408m², powierzchni użytkowej 425,66m² (część przekształcona na mieszkalną 82,32m² oraz 343,34m² powierzchni gospodarczej), zadaszony plac przeznaczony na myjnię samochodową (pz 20m²), kojce dla psów z pomieszczeniem gospodarczym (pz 51 m²) oraz altana ogrodowa (pz 15,5m²). Konstrukcja ścian myjni samochodowej oraz altany nie jest trwale związana z gruntem. Nieruchomość posiada miejsca parkingowe. Teren w pełni ogrodzony, brama metalowa, utwardzenia w postaci chodników. Teren do rekreacji obsadzony roślinnością ozdobną. Według Uchwały Nr XLI/289/18 z dnia 2018-03-01 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Smolna w gminie Oleśnica. - nieruchomość objęta jest jednostką strukturalną U1 oraz strefą "K" ochrony krajobrazu kulturowego.Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą WR1E/xxxxxxxx/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość stanowi własność: Praczyk Dariusz.

Suma oszacowania wynosi 568 073,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 378 715,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 807,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu  18-02-2022 Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO III O. we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
14.02.2022 10:00 - 10:10

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Obrzud

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Głogów, Malinowa 14 (dolnośląskie)

Malinowa 14, 67-200, Głogów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-08-05
Cena wywołania: 283 500 zł
Cena oszacowania: 378 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Głogów, Armii Krajowej 15/12 (dolnośląskie)

Armii Krajowej 15/12, 67-200, Głogów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-05
e-licytacja
Cena wywołania: 156 000 zł
Cena oszacowania: 234 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Jawor, Bohaterów Getta 3/1 (dolnośląskie)

Bohaterów Getta 3/1, 59-400, Jawor, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-10
Cena wywołania: 21 750 zł
Cena oszacowania: 29 000 zł