Dodano dnia: 2022-06-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Słupsk, Gdyńska 171 (pomorskie)

Gdyńska 171, 76-200, Słupsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-30
Sygnatura:  Km 502/19
Cena wywołania: 399 225 zł
Cena oszacowania: 532 300 zł
Wadium: 53 230 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Tomasz Muszalik

Kancelaria Komornicza, Krzywa 58,  Słupsk,   76-200 Słupsk

tel. 516 703 745 / fax. 

Sygnatura: Km 502/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Słupsku Tomasz Muszalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-08-2022 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* położonej przy  Gdyńska 171, 76-200 Słupsk , dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku  (adres: ul. Szarych Szeregów 13, Słupsk, 76-200 Słupsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 171, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/xxxxxxxx/1. operat szacunkowy znajduje się do wglądu także w kancelarii komornika

Suma oszacowania wynosi 532 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 399 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CENTRUM SŁUPSK 76 1020 4649 0000 7202 0008 6082.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Szarych Szeregów 13, Słupsk, 76-200  Słupsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Muszalik

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Słupsk, Ludwika Solskiego 1/26 (pomorskie)

Ludwika Solskiego 1/26, 76-200, Słupsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 63 000 zł
Cena oszacowania: 84 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Słupsk, Romera 4/42 (pomorskie)

Romera 4/42, 76-200, Słupsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 200 250 zł
Cena oszacowania: 267 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Słupsk, Jana Kasprowicza 1/2 (pomorskie)

Jana Kasprowicza 1/2, 76-200, Słupsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 149 626 zł
Cena oszacowania: 199 502 zł