Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Słupia, Słupia (świętokrzyskie). Działka numer: 658

Słupia, 26-234, Słupia, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-12
Sygnatura: KM 45/20
Obszar działki: 0,1110 ha
Cena wywołania: 308 610 zł
Cena oszacowania: 411 480 zł
Wadium: 41 148 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 30, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów

tel. (41) 3861764 / fax. (41) 3861764

Sygnatura: KM 45/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 28-350 Słupia, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w miejscowości Słupia, gmina Słupia, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Nieruchomość oznaczona działką o numerze ewidencyjnym 658, obręb 10 Słupia, o powierzchni 0,1110ha dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/xxxxxxxx/9. Działka o numerze ewidencyjnym 658 posiada regularny kształt prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zabudowana jest domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów jest oznaczona jako tereny mieszkaniowe. Działka bezpośrednio sąsiaduje z nieruchomościami zabudowy jednorodzinnej. Do budynku podłączona jest woda, prąd, kanalizacja oraz światłowód. Budynek mieszkalny jednorodzinny, murowany , dwukondygnacyjny, podpiwniczony, Budynek z zewnątrz ocieplony, malowany o łącznej powierzchni użytkowej 241,73m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 411 480,00-zł Cena wywołania 308 610,00-zł wartość rękojmi 41 148,00-zł

Suma oszacowania wynosi 411 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 308 610,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 148,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. O/Jędrzejów 28 1240 4416 1111 0000 4958 6019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Tomasz Wojciechowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Brynica, Brynica (świętokrzyskie). Działka numer: 367/1

Brynica, 26-065, Brynica, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 8 078 zł
Cena oszacowania: 10 771 zł

Grunt w miejscowości Modrzewina, Modrzewina (świętokrzyskie). Działka numer: 30/1

Modrzewina, 26-222, Modrzewina, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-28
Cena wywołania: 50 421 zł
Cena oszacowania: 67 228 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Suchedniów, Doktora Witolda Poziomskiego 7/1 (świętokrzyskie)

Doktora Witolda Poziomskiego 7/1, 26-130, Suchedniów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-01-16
Cena wywołania: 581 325 zł
Cena oszacowania: 775 100 zł