Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Słowenkowo, Słowenkowo (zachodniopomorskie). Działka numer: 4/9

Słowenkowo, 78-314, Słowenkowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-21
Sygnatura:  Km 2279/19
Obszar działki: 0,0932 ha
Cena wywołania: 35 250 zł
Cena oszacowania: 47 000 zł
Wadium: 4 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Karol Rudziński

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 87,  Białogard,   78-200 Białogard

tel. 881 701 997 / fax. 943125699

Sygnatura: Km 2279/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-07-2022 o godz. 08:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** ***** położonej przy  ,Słowenkowo,  78-314 Sławoborze , dla której  Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie  (adres: ul. ul. Batalionów Chłopskich 6, Świdwin, 78-300 Świdwin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KO2B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 4/9 o pow. 0,0932 ha. Na przedmiotowej działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym o powierzchni użytkowej 57 m2, powierzchni zabudowy 71 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 42 m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, nie podpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, wybudowany w technologii tradycyjnej. Opis elementów budynku: Element Opis Fundamenty: nie badano; Ściany: murowane z cegły ceramicznej; Dach: dwuspadowy konstrukcji drewnianej, pokrycie stanowi dachówka; Rynny i rury spustowe: stalowe; Stolarka okienna: drewniana; Stolarka drzwiowa: zewnętrzna stalowa, wewnętrznej brak; Posadzki: betonowe; Tynki wewnętrzne, okładziny: brak; Schody: brak; Instalacje: brak rozprowadzonych instalacji; Elewacja: tynk cementowo – wapienny z licznymi ubytkami; Ogólnie stan techniczny budynku z uwagi na wiek i zużycie materiałów budowalnych ocenia się na pogorszony. Standard wykończenia pomieszczeń ocenia się jako zły – do remontu. Budynek gospodarczy w zabudowie bliźniaczej, wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany budynku murowane z cegły, dach konstrukcji drewnianej z pokryciem papą, pozarywany. Strop drewniany pozarywany. Stolarka okienna – brak, stolarka drzwiowa – drewniana. Brak instalacji. Powierzchnia zabudowy wg. danych ewidencyjnych wynosi 42 m2. Ogólnie stan techniczny budynku z uwagi na wiek i zużycie materiałów budowalnych ocenia się na pogorszony.

Suma oszacowania wynosi 47 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lipowa 1, Białogard, 78-200  Białogard.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karol Rudziński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kołki, Kołki (zachodniopomorskie). Działka numer: 334/8

Kołki, 73-200, Kołki, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 466 zł
Cena oszacowania: 700 zł

Dom w miejscowości Szczecinek, Brzozowa 10 (zachodniopomorskie). Działka numer: 381

Brzozowa 10, 78-400, Szczecinek, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 175 575 zł
Cena oszacowania: 234 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Chwiram, Chwiram 72/1 (zachodniopomorskie)

Chwiram 72/1, 78-627, Chwiram, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 61 050 zł
Cena oszacowania: 81 400 zł