Dodano dnia: 2022-04-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Słonawy, Słonawy 14a (wielkopolskie). Działka numer: 90/14

Słonawy 14a, 64-600, Słonawy, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-03
Sygnatura:  Km 315/20
Obszar działki: 0,1804 ha
Cena wywołania: 134 382 zł
Cena oszacowania: 179 176 zł
Wadium: 17 918 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Obornikach

Tomasz Chojnacki

Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 31, Oborniki,  64-600 Oborniki

tel. 61 646 11 13 / fax. 61 646 10 25

Sygnatura: Km 315/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-06-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** *** położonej przy  14a, 64-600 Słonawy, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Piłsudskiego 57, Oborniki, 64-600 Oborniki K.Poznania)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, stanowiąca prawo własności działka numer 90/14 o powierzchni 0,1804 ha, zabudowana. Zabudowę ww. działki stanowi: budynek mieszkalny wraz z częścią gospodarczą o łącznej powierzchni użytkowej 193,64 m2 oraz uzbrojenie i urządzenie terenu. Teren wokół budynku gruntowy, trawiasty z nasadzeniami roślinności ogrodowej oraz drzew ozdobnych wieloletnich, iglastych i liściastych - różnego rodzaju. Teren fragmentarycznie utwardzony ścieżkami z kostki brukowej oraz płyt chodnikowych, stanowiącymi komunikację do budynku. Wewnątrz działki oraz od strony zewnętrznej wykonane ogrodzenie z siatki metalowej na słupkach metalowych, mocowane w gruncie. Budynek mieszkalny wraz z częścią gospodarczą, jednorodzinny, w zabudowie zwartej z budynkiem położonym na sąsiedniej nieruchomości, parterowy, bez poddasza i bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1999 roku. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej: 135,44m2. Budynek wyposażony w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej do sieci, energii elektrycznej, gaz z butli; ciepłej wody z przepływowego podgrzewacza wody; centralnego ogrzewania z pieca na paliwo gzowe, oraz stacjonarnie piec typu „koza”, grzejnikielektryczne;

Suma oszacowania wynosi 179 176,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 382,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 917,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piłsudskiego 47, Oborniki, 64-600  Oborniki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Chojnacki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Romana Kozaka 6/1 (wielkopolskie)

Romana Kozaka 6/1, 61-408, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-28
Cena wywołania: 300 800 zł
Cena oszacowania: 451 200 zł

Nieruchomość w miejscowości Margońska Wieś, Margońska Wieś 35b,35e (wielkopolskie)

Margońska Wieś 35b,35e, 64-832, Margońska Wieś, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 93 450 zł
Cena oszacowania: 124 600 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Niepart, Niepart 52a/7 (wielkopolskie)

Niepart 52a/7, 63-840, Niepart, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 99 132 zł
Cena oszacowania: 132 177 zł