Dodano dnia: 2022-06-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Słomkowo, Słomkowo 54 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 299/4

Słomkowo 54, 87-700, Słomkowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-03
Sygnatura:  Km 527/19
Obszar działki: 0,1709 ha
Cena wywołania: 82 200 zł
Cena oszacowania: 109 600 zł
Wadium: 10 960 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim

Łukasz Borowicz

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 12,  Aleksandrów Kujawski,   87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 0 - 54 282 25 96 / fax. 0 - 54 282 25 96

Sygnatura: Km 527/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-08-2022 o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój s. 104,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **********  położonej przy  54,Słomkowo,  87-700 Aleksandrów Kujawski , dla której  Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca według ewidencji gruntów działkę o nr 299/4 i pow. 1709m2 położona w miejscowości Słomkowo 54 gm.Aleksandrów Kujawski-zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem niemieszkalnym, o pow. użytkowej 50,91m2, budynkiem gospodarczo-warsztatowym o pow. użytkowej 13,87m2 oraz budynkiem gospodarczo-magazynowym o pow. zabudowy 5,07m2-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 109 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CENTRUM W CIECHOCINKU 15 1020 5200 0000 4602 0020 9007.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700  87-700 Aleksandrów Kujawski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Borowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dębniaki, Dębniaki (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 76

Dębniaki, 87-820, Dębniaki, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 28 161 zł
Cena oszacowania: 37 548 zł

Nieruchomość w miejscowości Krężoły, Krężoły 17 (kujawsko-pomorskie)

Krężoły 17, 88-180, Krężoły, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 720 000 zł
Cena oszacowania: 960 000 zł

Dom w miejscowości Zembrze, Zembrze 29 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 201/1

Zembrze 29, 87-313, Zembrze, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 189 112 zł
Cena oszacowania: 205 000 zł