Dodano dnia: 2022-03-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sławęckie Góry, Sławęckie Góry 3 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 144

Sławęckie Góry 3, 87-840, Lubień Kujawski, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-20
Sygnatura: AT Kmp 6/13
Obszar działki: 1,06 ha
Cena wywołania: 46 575 zł
Cena oszacowania: 62 100 zł
Wadium: 6 210 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Albert Tomasiewicz

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21 A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 544110582 / fax. 544110818

Sygnatura: AT Kmp 6/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Albert Tomasiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 18, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Sławęckie Góry obręb Rzeżewo Morzyce , 87-840 Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/ 2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną, działka nr 144 o pow. 1,06ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1W/xxxxxxxx/9

Suma oszacowania wynosi 62 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 575,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 210,00 zł. Rękojmia powinna być uiszczona na konto kancelarii  komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 59 1540 1069 2001 8726 7894 0001 albo złożona  w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 . 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przez licytacją można przeglądać protokół opisu i oszacowania znajdujący się w Sądzie Rejonowym we Włoclawku Wydz. I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Albert Tomasiewicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Szpetal Górny, Wiślana (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 260/24

Wiślana, 87-811, Szpetal Górny, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 56 850 zł
Cena oszacowania: 75 800 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Strzelno, Wyszyńskiego 32 (kujawsko-pomorskie)

Wyszyńskiego 32, 88-320, Strzelno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 470 666 zł
Cena oszacowania: 706 000 zł

Grunt w miejscowości Elgiszewo, Elgiszewo (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 116, 138, 253/1, 475

Elgiszewo, 87-408, Elgiszewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 186 750 zł
Cena oszacowania: 249 000 zł