Dodano dnia: 2021-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sława, Kasztanowa 16 (lubuskie). Działka numer: 1033

Kasztanowa 16, 67-410, Sława, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-09
Sygnatura: Km 59/17
Obszar działki: 0,0570 ha
Cena wywołania: 227 373 zł
Cena oszacowania: 303 165 zł
Wadium: 30 317 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wschowie

Jędrzej Tamborski

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 16 lok 5, Wschowa, 67-400 Wschowa

tel. (65) 540 12 01 / fax. (65) 540 17 51

Sygnatura: Km 59/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ul. Kasztanowa dz. nr 1033 , 67-410 Sława, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Jest to nieruchomość gruntowa z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, położona na działce nr 1033 o powierzchni 0,0570ha. Rejon lokalizacji nieruchomości posiada pełne wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem jednostanowiskowym w stanie surowym zamkniętym. Układ funkcjonalny budynku obejmuje: kondygnację parteru i użytkowego poddasza. Na parterze znajduje się garaż, łazienka, kuchnia, salon, pokój, na poddaszu 3 pokoje, łazienka, korytarz. Powierzchnia zabudowy wynosi 110,00 m2, powierzchnia użytkowa wg. pomiarów z natury - 150,87m2 (powierzchnia parteru wynosi 85,87m2, powierzchnia poddasza wynosi 65,00m2).

Suma oszacowania wynosi 303 165,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 227 373,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 316,50 zł. w gotówce albo na konto  komornika Bank BNP Paribas BP SA  54 1600 1462 1889 3532 0000 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa,  Pl. Kosynierów 1c odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jędrzej Tamborski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sława, Przybyszów 33/5 (lubuskie)

Przybyszów 33/5, 67-410, Sława, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-09
Cena wywołania: 43 826 zł
Cena oszacowania: 58 435 zł