Dodano dnia: 2022-06-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Słabowo, Słabowo 13 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 109/2, 108, 109/1

Słabowo 13, 11-520, Słabowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura:  Km 516/19
Obszar działki: 0,5547 ha
Cena wywołania: 124 792 zł
Cena oszacowania: 166 390 zł
Wadium: 16 639 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Artur Rodak

Kancelaria Komornicza, Słowiańska 2,  Giżycko,   11-500 Giżycko

tel. 087 428 16 43 / fax. 087 428 16 43

Sygnatura: Km 516/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Giżycku Artur Rodak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-08-2022 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy Warszawska 28, 11-500 Giżycko,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **********  położonej przy  13,Słabowo,  11-520 Ryn , dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku  (adres: ul. ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1G/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 166 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 792,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 639,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 73160014621889375950000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500  Giżycko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Artur Rodak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Plichta, Plichta (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 121/2, 119/1

Plichta, 14-105, Plichta, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 15 000 zł
Cena oszacowania: 20 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Bielica, Bielica (warmińsko-mazurskie)

Bielica, 14-407, Bielica, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 814 500 zł
Cena oszacowania: 1 086 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bartoszyce, Plac Konstytucji 3 Maja 8/1 (warmińsko-mazurskie)

Plac Konstytucji 3 Maja 8/1, 11-200, Bartoszyce, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 108 000 zł
Cena oszacowania: 144 000 zł