Dodano dnia: 2022-01-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Skrzynki, Skrzynki 69A (wielkopolskie). Działka numer: 991/2

Skrzynki 69A, 63-520, Skrzynki, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-09
Sygnatura: KM 249/21
Obszar działki: 0,0599 ha
Cena wywołania: 105 000 zł
Cena oszacowania: 140 000 zł
Wadium: 14 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie

Justyna Górecka-Baraniak

Kancelaria Komornicza, Piekary 1, Ostrzeszów, 63-500 Ostrzeszów

tel. 627358784 / fax. 627358784

Sygnatura: KM 249/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Justyna Górecka-Baraniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowa 9a, 63-500 Ostrzeszów, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 69A,Skrzynki, 63-520 Grabów nad Prosną, dla której SĄD REJONOWY OSTRZESZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI Działkę 991/2 o powierzchni 0,0599 ha położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkalnej, posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Budynek mieszkalny z 1970r, zmodernizowany i przebudowany w 2010roku. Budynek dobudowany do budynku na działce sąsiedniej. Fundamenty murowane. Ściany nadziemia murowane ocieplone, od frontu licowane cegła klinkierową, w pozostałej części zaciągnięty klejem. Stolarka okienna pcv ze szprosami oraz luksfery. Strop drewniany. Dach dwuspadowy kryty blacho dachówką. Instalacja wodna, energetyczna, kanalizacyjna, grzewcza. Media odłączone. Brak pieca centralnego ogrzewania oraz grzejników. Powierzchnia całkowita 90,85m2 . Skład pomieszczeń: - parter: pokój przechodni, kuchnia, łazienka (stan surowy), korytarz ze schodami - poddasze: salon, holl, łazienka.

Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 66 1020 2212 0000 5702 0316 3029.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Justyna Górecka-Baraniak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Żylice, Żylice (wielkopolskie). Działki numer: 15, 14

Żylice, 63-900, Żylice, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-30
Cena wywołania: 132 000 zł
Cena oszacowania: 176 000 zł

Dom w miejscowości Jędrzejewo, Jędrzejewo 18 (wielkopolskie). Działka numer: 171/1

Jędrzejewo 18, 64-713, Jędrzejewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-01
e-licytacja
Cena wywołania: 172 125 zł
Cena oszacowania: 229 500 zł

Dom w miejscowości Bytkowo, Porzeczkowa 35 (wielkopolskie). Działka numer: 380

Porzeczkowa 35, 62-090, Bytkowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-14
e-licytacja
Cena wywołania: 616 200 zł
Cena oszacowania: 821 600 zł