Dodano dnia: 2022-11-16

Dom w miejscowości Skórka, Złotowska 20 (wielkopolskie). Działka numer: 464/1

Złotowska 20, 64-917, Skórka, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-02
Sygnatura: Km 338/20
Obszar działki: 3015 m2
Cena wywołania: 187 575 zł
Cena oszacowania: 250 100 zł
Wadium: 25 010 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

Bartosz Włoch

Kancelaria Komornicza, Marii Konopnickiej 15A, Złotów, 77-400 Złotów

tel. 673491802 / fax. 673491802

Sygnatura: Km 338/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy SR w Złotowie Bartosz Włoch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie z siedzibą przy Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy Złotowska , 64-917 Skórka , dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Z/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka numer 464/1 o obszarze 3015m2 zapisana w KW PO1Z/xxxxxxxx/2. Działka o kształcie regularnym, prostokątnym, we frontowej części zabudowana budynkiem mieszkalnym i dalej budynkiem gospodarczym. Teren płaski, zagospodarowany: liczne nasadzenia zieleni, trawa, drzewa i krzewy ozdobne, częściowo ogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony północnej a od strony południowej graniczy z ciekiem wodnym, w związku z tym tylna część działki stanowi teren podmokły, zadrzewiony. Działka nr 464/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 79,90 m2, budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 58,00m2. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 79,90 m2, budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 58,00m2. Budynek mieszkalny w układzie: parter, poddasze nieużytkowe, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Rok budowy 1930 r. W budynku znajdują się następujące instalacje: elektryczna oświetleniowa, wodociągowa, kanalizacyjna do szamba, centralnego ogrzewania z pieca na paliwo stałe - grzejniki konwektorowe, wentylacji grawitacyjnej. Budynek gospodarczy w układzie: parter, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wybudowany 1930 r. W budynku znajduje się instalacja elektryczna oświetleniowa.

Suma oszacowania wynosi 250 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 575,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 010,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Pile 62 1020 3844 0000 1302 0100 6121.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Bartosz Włoch

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Pawłowice, Mielżyńskich 26/3 (wielkopolskie)

Mielżyńskich 26/3, 64-122, Pawłowice, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 99 676 zł
Cena oszacowania: 132 902 zł

Mieszkanie w miejscowości Gorzyczki, Gorzyczki 28/2 (wielkopolskie)

Gorzyczki 28/2, 64-020, Gorzyczki, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 108 600 zł
Cena oszacowania: 162 900 zł

Nieruchomość w miejscowości Połajewo, Łąkowa (wielkopolskie)

Łąkowa, 64-710, Połajewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 12 825 zł
Cena oszacowania: 17 100 zł