Dodano dnia: 2022-07-28

Dom w miejscowości Skoczów, Krzywa 20 (śląskie). Działka numer: 102/5

Krzywa 20, 43-430, Skoczów, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-22
Sygnatura: Kmp 25/05
Obszar działki: 1920 m2
Cena wywołania: 249 337 zł
Cena oszacowania: 332 450 zł
Wadium: 33 245 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Krzysztof Biel

Kancelaria Komornicza, Stary Targ 6, Cieszyn, 43-400 Cieszyn

tel. 338521443 / fax. 338521443

Sygnatura: Kmp 25/05

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Krzysztof Biel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 69, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Krzywa 20, 43-430 Skoczów, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
ułamkowa część nieruchomości - udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej działkę nr 102/5 o powierzchni 1920 m2. Nieruchomość jest uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoczów nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: A13MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, w całości podpiwniczony, posiadający dwie kondygnacje nadziemne, z poddaszem użytkowym, z garażem jednostanowiskowym. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej około roku 1938. W budynku na każdej z kondygnacji urządzono niezależne funkcjonalnie mieszkanie. Fundamenty - betonowe, ściany murowane z cegły, stropy - ponad piwnicą strop betonowy. Stropy wyższych kondygnacji drewniane. Dach w budynku o konstrukcji drewnianej, wielopołaciowy, kryty blachą. Stolarka okienna - w piwnicy okna drewniane zespolone oraz częściowo w ramach stalowych. Na parterze okna drewniane skrzynkowe (stare). Na piętrze okna PCV, zaś na poddaszu okna drewniane zespolone. Stolarka drzwiowa drewniana z lat budowy budynku. Budynek został wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o. - zainstalowano dwa piece gazowe. Powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 241,4 m2. Powierzchnia zabudowy wynosi 131,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 332 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249 337,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 245,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: ING Bank Śląski SA 02 1050 1083 1000 0090 6229 4401 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Biel

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Skoczów, Objazdowa 24/20 (śląskie)

Objazdowa 24/20, 43-430, Skoczów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-20
Cena wywołania: 112 500 zł
Cena oszacowania: 150 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Skoczów, Mocko 3/14 (śląskie)

Mocko 3/14, 43-430, Skoczów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-20
Cena wywołania: 131 833 zł
Cena oszacowania: 175 778 zł

Mieszkanie w miejscowości Skoczów, Gustawa Morcinka 28/72 (śląskie)

Gustawa Morcinka 28/72, 43-430, Skoczów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-20
Cena wywołania: 168 000 zł
Cena oszacowania: 224 000 zł