Dodano dnia: 2022-04-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Skalbmierz, 5 Sierpnia (świętokrzyskie). Działka numer: 416

5 Sierpnia, 28-530, Skalbmierz, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-14
Sygnatura: KM 208/21
Obszar działki: 0,0742 ha
Cena wywołania: 56 467 zł
Cena oszacowania: 84 701 zł
Wadium: 8 471 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Leszek Woźniak

Kancelaria Komornicza nr IV w Kazimierzy Wielkiej

adres: 1 Maja 15,Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka

tel. 413521026, e-mail : kazimierza.wielka@komornik.pl

Sygnatura: KM 208/21OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju Leszek Woźniak Kancelaria Komornicza nr IV w Kazimierzy Wielkiej w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości celem zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 1066 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2022 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Busku Zdroju Zamiejscowy Wydział z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 3 ,28-500 Kazimierza Wielka, odbędzie się druga licytacja:

 

nieruchomości będącej wspólną własnością : **** ***, położonej pod adresem: Skalbmierz , 28-530 Skalbmierz, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/xxxxxxxx/5.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym (37,70 m2), budynkiem gospodarczym (47,00 m2) i budynkiem stodoły (87,00 m2), objęta działką ewidencyjną o numerze 416 o łącznej powierzchni 0,0742 ha, zlokalizowana w miejscowości Skalbmierz, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, jednostka ewidencyjna : 260305_4 Skalbmierz - miasto, obręb : 0001 Skalbmierz obr. 1, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/xxxxxxxx/5.
Suma oszacowania wynosi 84 701,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 56 467,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 470,10 zł.

 

 

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać powyższą nieruchomość oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA W BUSKU ZDROJU 71 1020 2645 0000 5402 0003 8448.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Leszek Woźniak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Brynica Sucha, Brynica Sucha 31A (świętokrzyskie). Działka numer: 74/1

Brynica Sucha 31A, 28-300, Brynica Sucha, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-14
Cena wywołania: 274 374 zł
Cena oszacowania: 365 833 zł

Nieruchomość w miejscowości Mnin, Kościelna 11 (świętokrzyskie)

Kościelna 11, 26-234, Mnin, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 67 500 zł
Cena oszacowania: 90 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Ignacego Paderewskiego 3/5/53 (świętokrzyskie)

Ignacego Paderewskiego 3/5/53, 25-017, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 36 778 zł
Cena oszacowania: 49 037 zł