Dodano dnia: 2022-05-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sierakowice Lewe, Sierakowice Lewe 93 (łódzkie). Działka numer: 111

Sierakowice Lewe 93, 96-100, Sierakowice Lewe, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-01
Obszar działki: 0,4700 ha
Cena wywołania: 244 875 zł
Cena oszacowania: 326 500 zł
Wadium: 32 650 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach
Radosław Leśniak
Kancelaria Komornicza nr III w Skierniewicach
96-100 Skierniewice Konstytucji 3 Maja 4/3
tel. 46 831 72 58  e-mail: skierniewice.lesniak@komornik.pl
GKm 28/19
   


 
                                                                                                                                         18.05.2022

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI nr KW 37639

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Radosław Leśniak, Kancelaria Komornicza nr III
w Skierniewicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  01-07-2022 r.
o godz.12:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach, mającego siedzibę w Skierniewicach przy
ul. Reymonta 12/14 w sali nr IX,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej  działkę gruntu
nr 111 o pow.0,470 ha, położonej: 96-100 Skierniewice, Sierakowice Lewe 93, dla której  Sąd Rejonowy
w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 37639   
[NKW: LD1H/xxxxxxxx/5], należącej  do dłużniczki *** ***
Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczony o pow. użytkowej 122,69 m 2. Budynek mieszkalny zlokalizowany jest
we frontowej części działki. W dalszej części działki znajduje się budynek gospodarczo-garażowy, obecnie użytkowany jako tzw. letnia kuchnia. Za budynkiem gospodarczo-garażowym posadowiona jest stodoła wraz
z szopą. Na działce wykonane jest przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne  oraz przyłącze energetyczne. Przedmiotowa działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej - asfaltowej poprzez urządzony zjazd z tej drogi.

Suma oszacowania wynosi 326 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   244 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 650,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Centrala 15 92970005 0188 9878 2010 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać akta sprawy w  Sądzie Rejonowym w Skierniewicach przy ul. Reymonta 12/14 oraz w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy
 Radosław Leśniak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wartkowice, Stary Gostków (łódzkie). Działki numer: 238, 241, 240

Stary Gostków, 99-220, Wartkowice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 17 550 zł
Cena oszacowania: 23 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Niechcice, Częstochowska 1/9 (łódzkie)

Częstochowska 1/9, 97-340, Niechcice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 28 000 zł
Cena oszacowania: 42 000 zł

Grunt w miejscowości Czernice, Czernice (łódzkie). Działka numer: 1027/2

Czernice, , Czernice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 9 466 zł
Cena oszacowania: 14 200 zł