Dodano dnia: 2022-07-29

Dom w miejscowości Siemysłów, Siemysłów 25 (opolskie). Działka numer: 95/1

Siemysłów 25, 46-146, Siemysłów, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-09
Sygnatura:  GKm 120/21
Obszar działki: 3600,0000 m2
Cena wywołania: 160 500 zł
Cena oszacowania: 214 000 zł
Wadium: 21 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Maciej Kaczmarzyk

Kancelaria Komornicza, ul. Wolności 12,  Kluczbork,   46-203 Kluczbork

tel. 0048 77 414 26 55  / fax. 0048 77 414 26 55

Sygnatura: GKm 120/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-09-2022 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********  położonej przy  , 46-146 Siemysłów , dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Ul. M. Curie - Skłodowskiej 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 214 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS WOŁCZYN 59 8876 0009 0035 7205 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15, Kluczbork, 46-200  Kluczbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kaczmarzyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bukowie, Kasztanowa 4 (opolskie). Działka numer: 119/2

Kasztanowa 4, 46-115, Bukowie, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-20
Cena wywołania: 40 931 zł
Cena oszacowania: 61 397 zł

Nieruchomość w miejscowości Szymonków, Szymonków 6 (opolskie)

Szymonków 6, 46-250, Szymonków, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-30
Cena wywołania: 123 000 zł
Cena oszacowania: 164 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kluczbork, Sienkiewicza 8/5 (opolskie)

Sienkiewicza 8/5, 46-200, Kluczbork, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-27
Cena wywołania: 100 500 zł
Cena oszacowania: 134 000 zł