Dodano dnia: 2022-02-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Siekluki, Siekluki 32 (mazowieckie). Działki numer: 108/1, 109/1

Siekluki 32, 09-164, Siekluki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-21
Sygnatura:  Km 945/20
Obszar działki: 0,3000 ha
Cena wywołania: 45 800 zł
Cena oszacowania: 68 700 zł
Wadium: 6 870 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płońsku

Jacek Janusz

Kancelaria Komornicza, Płocka 12, Płońsk,  09-100 Płońsk

tel. (23) 652 70 70 / fax. (23) 652 70 70

Sygnatura: Km 945/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Jacek Janusz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku z siedzibą przy Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk, pokój G,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* ********* położonej przy  ,Siekluki,  09-164 Dzierzążnia, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Płońsku (adres: ul. ul. Sienkiewicza 9A, Płońsk, 09-100 Płońsk)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 68 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 30 2030 0045 1110 0000 0217 1880.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sienkiewicza 9A, Płońsk, 09-100  Płońsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Janusz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Policzna, Jana Kochanowskiego 36 (mazowieckie). Działka numer: 243/1

Jana Kochanowskiego 36, 26-720, Policzna, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 82 500 zł
Cena oszacowania: 110 000 zł

Grunt w miejscowości Seroki, Seroki (mazowieckie). Działka numer: 257

Seroki, 09-317, Seroki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 13 623 zł
Cena oszacowania: 18 164 zł

Dom w miejscowości Nasierowo Górne, Nasierowo Górne 20 (mazowieckie). Działka numer: 135/11

Nasierowo Górne 20, 06-420, Nasierowo Górne, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 72 495 zł
Cena oszacowania: 97 zł