Dodano dnia: 2022-05-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Siedlce, Jaśminowa 37 (mazowieckie). Działka numer: 129

Jaśminowa 37, 08-101, Siedlce, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-22
Obszar działki: 0,0341 ha
Cena wywołania: 309 000 zł
Cena oszacowania: 412 000 zł
Wadium: 41 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Marcin Dudek  na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.07.2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę pod adresem: ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce w sali nr 9, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  zabudowanej  położonej pod adresem: 
ul. Jaśminowa 37
08-103 Siedlce,
dla której SĄD REJONOWY SIEDLCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/xxxxxxxx/3 o powierzchni 0,0341 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 160,52 m2, będącej  własnością dłużnika: **** ****.


Suma oszacowania wynosi 412 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 309 000,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:


60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 PKO BP S.A.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siedlcach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 292/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy 


Marcin Dudek

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Siedlce, Sokołowska (mazowieckie)

Sokołowska, 08-110, Siedlce, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 2 666 666 zł
Cena oszacowania: 4 000 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Siedlce, Jagiełły 17/64 (mazowieckie)

Jagiełły 17/64, 08-110, Siedlce, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 175 500 zł
Cena oszacowania: 234 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Siedlce, Mieszka I 10 (mazowieckie)

Mieszka I 10, 08-101, Siedlce, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 294 750 zł
Cena oszacowania: 393 000 zł