Dodano dnia: 2022-11-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sępichów, Sępichów 29 (świętokrzyskie). Działka numer: 286/2

Sępichów 29, 28-136, Sępichów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-25
Obszar działki: 0,3079 ha
Cena wywołania: 530 316 zł
Cena oszacowania: 795 475 zł
Wadium: 79 548 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Przemysław Rogala
Kancelaria Komornicza nr V w Busku-Zdroju
Kancelaria Komornicza 28-100 Busko-Zdrój, ul.  Kościuszki 60/114
tel.: 576-572-996, email: busko.zdroj.rogala@komornik.pl, www.busko.komornik.pl
konto: Bank BNP Paribas S.A. 26 1600 1462 1826 6626 0000 0003 
Sygn. akt GKm 47/20
Busko-Zdrój, dnia 10.11.2022


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Przemysław Rogala Kancelaria Komornicza nr V w Busku-Zdroju  na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.01.2023 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju mającego siedzibę pod adresem:
ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  zabudowanej dla której SĄD REJONOWY BUSKO ZDRÓJ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/6 stanowiącej działkę nr 286/2 o powierzchni 0,3079 ha z obrębu 0019 Sępichów, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 240,00 m2 oraz budynkami gospodarczymi, będącej własnością dłużnika: ************


Jednocześnie komornik zawiadamia, że zgodnie z przepisem art. 1000 Kodeksu postępowania cywilnego pozostaną w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej służebność drogi koniecznej (SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PASEM SZEROKOŚCI 4 M PRZEZ DZ. NR 286/2 NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA I POSIADACZA DZ. NR 286/1) oraz prawa dożywotnika - Haliny Trela (DOŻYWOTNIA I NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA POLEGAJĄCA NA PRAWIE ZAMIESZKIWANIA I KORZYSTANIA Z DWÓCH IZB OD STRONY WSCHODNIEJ DOMU MIESZKALNEGO I KORZYSTANIA Z ŁAZIENKI, PODWÓRZA, WEJŚCIA DO DOMU ORAZ ZE WSZYSTKICH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU DOMOWNIKÓW).


Suma oszacowania wynosi 795 475,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 530 316,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 547,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:


26 1600 1462 1826 6626 0000 0003 Bank BNP Paribas S.A.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 (nieruchomość pozostaje w zarządzie dłużnika) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju protokół opisu i oszacowania nieruchomości (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 335/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Przemysław Rogala

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Ignacego Paderewskiego 3/5/53 (świętokrzyskie)

Ignacego Paderewskiego 3/5/53, 25-017, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 36 778 zł
Cena oszacowania: 49 037 zł

Nieruchomość w miejscowości Kielce, Jeleniowska 20 (świętokrzyskie)

Jeleniowska 20, 25-564, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-22
Cena wywołania: 123 362 zł
Cena oszacowania: 185 044 zł

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Zagnańska 78/23 (świętokrzyskie)

Zagnańska 78/23, 25-528, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-15
Cena wywołania: 185 191 zł
Cena oszacowania: 246 922 zł