Dodano dnia: 2022-06-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sędziszów, Nagłowicka 3 (świętokrzyskie). Działka numer: 169

Nagłowicka 3, 28-340, Sędziszów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-20
Sygnatura: KMP 39/19
Obszar działki: 0,1149 ha
Cena wywołania: 120 039 zł
Cena oszacowania: 160 053 zł
Wadium: 16 006 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 30, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów

tel. (41) 3861764 / fax. (41) 3861764

Sygnatura: KMP 39/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Nagłowicka 3, 28-340 Sędziszów, dla którego SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej , oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 169 o powierzchni 0,1149ha, obręb ewidencyjny 3 Sędziszów, jednostka ewidencyjna 260206_4 Sędziszów - miasto, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Nieruchomość oznaczona jest adresem ulica Nagłowicka 3. Dla nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/xxxxxxxx/9. Nieruchomość składa się z użytków gruntowych - tereny mieszkaniowe B. Działka zabudowana jest wolnostojącym murowanym budynkiem mieszkalnym ( budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wybudowany w latach 2004-2012, powierzchnia zabudowy 132,74mkw, powierzchnia użytkowa 132,20mkw). Teren działki ogrodzony. Teren nieruchomości jest niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą. Uzbrojenie terenu częściowe - sieć energetyczna i wodociągowa. udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę 160 053,00-zł cena wywołania 120 039,75-zł wartość rękojmi 16 005,30-zł

Suma oszacowania wynosi 160 053,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 039,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 005,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. O/Jędrzejów 28 1240 4416 1111 0000 4958 6019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Tomasz Wojciechowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, Tadeusza Kościuszki 9/8 (świętokrzyskie)

Tadeusza Kościuszki 9/8, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 66 960 zł
Cena oszacowania: 89 281 zł

Grunt w miejscowości Chwałki, Chwałki (świętokrzyskie). Działki numer: 393/25, 393/23, 393/28

Chwałki, 27-641, Chwałki, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 201 547 zł
Cena oszacowania: 268 730 zł

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Piekoszowska 41/25 (świętokrzyskie)

Piekoszowska 41/25, 25-735, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 136 659 zł
Cena oszacowania: 182 213 zł