Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ścinawica, Ścinawica 19A (dolnośląskie). Działka numer: 64

Ścinawica 19A, 57-300, Ścinawica, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-01
Sygnatura:  Km 371/20
Obszar działki: 0,0938 ha
Cena wywołania: 196 500 zł
Cena oszacowania: 262 000 zł
Wadium: 26 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Anna Kłubowicz

Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 2,  Kłodzko,   57-300 Kłodzko

tel. 748657119 / fax. 

Sygnatura: Km 371/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kłodzku Anna Kłubowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-07-2022 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 128,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* położonej przy  19A,Ścinawica,  57-300 Kłodzko , dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze położone na działce nr 64 o pow. 0,0938ha AM-1 obr. Ścinawica. Budynek mieszkalny parterowy z użytkowym poddaszem o pow. 166,29m2 oraz budynki gospodarcze o pow. 73,59m2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - brak mpzp - stan istniejący - zabudowa mieszkalno-zagrodowa.

Suma oszacowania wynosi 262 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 03 1600 1462 1823 0341 4000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300  Kłodzko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Kłubowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kostomłoty, Średzka 18b (dolnośląskie)

Średzka 18b, 55-311, Kostomłoty, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-26
e-licytacja
Cena wywołania: 1 964 266 zł
Cena oszacowania: 2 946 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Kłodzko, Spółdzielcza 51/9 (dolnośląskie)

Spółdzielcza 51/9, 57-300, Kłodzko, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 196 466 zł
Cena oszacowania: 294 700 zł

Grunt w miejscowości Wilkowice, Wilkowice (dolnośląskie). Działka numer: 48

Wilkowice, 55-020, Wilkowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 106 500 zł
Cena oszacowania: 142 000 zł