Dodano dnia: 2022-05-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sarnów, Wiejska 178 (śląskie). Działka numer: 710/4

Wiejska 178, 42-512, Sarnów, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-30
Sygnatura:  Km 4723/20
Obszar działki: 0,9428 ha
Cena wywołania: 86 625 zł
Cena oszacowania: 115 500 zł
Wadium: 11 550 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Grzegorz Skorek

Kancelaria Komornicza, B. Joselewicza 8 A, Będzin,  42-500 Będzin

tel. 32 263 21 77 / fax. 

Sygnatura: Km 4723/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Grzegorz Skorek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2022 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 216,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **** **** położonej przy ul. Wiejska 178, 42-512 Sarnów, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sączewskiego 27, Będzin, 42-500 Będzin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 76,8 mkw oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni użytkowej 45,6 mkw, udziału należącego do dłużnika **** ******** położona jest w Sarnowie, przy ul. Wiejskiej 178, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1B/xxxxxxxx/5. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu, która zgodnie z art. 1000 § 2 kpc po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności pozostanie w mocy bez potrącenia jej wartości z ceny nabycia. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP SA I/O Sosnowiec 46 10202498 0000 8102 0129 6243 ( tytuł przelewu : KM 4723/20, rękojmia ). Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 115 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 46102024980000810201296243.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Jana Sączewskiego 23, Będzin, 42-500  Będzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Skorek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Spółdzielców 50/82 (śląskie)

Spółdzielców 50/82, 43-303, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 139 500 zł
Cena oszacowania: 186 000 zł

Dom w miejscowości Sośnicowice, Olchowa 16 (śląskie). Działki numer: 181/15, 51/15

Olchowa 16, 44-102, Sośnicowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 986 250 zł
Cena oszacowania: 1 315 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Rybnik, Błękitna 17 (śląskie)

Błękitna 17, 44-251, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 153 300 zł
Cena oszacowania: 204 400 zł